Panel Wysokiego Szczebla pt. „Przyszłość United Nations Global Compact” – GC+15 Berlin

15 października 2015 | Aktualności

Wczoraj podczas „Global Compact +15 Europe” mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych panelach tematycznych, m.in. dotyczących zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności przedsiębiorstw, równouprawnienia, łańcucha dostaw. Zwieńczeniem dnia ciekawych dyskusji i warsztatów był Panel Wysokiego Szczebla pt. „Przyszłość United Nations Global Compact”.

Po 15 latach dynamicznego rozwoju Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact osiągnęła wysoki poziom oraz rozszerzyła swoją działalność na niemal cały świat. Stawia ją to na pewnego rodzaju rozdrożu, a my wspólnie staramy się ustalić, którą z dróg obrać. Równolegle nowopowstały plan długookresowy do roku 2030 otwiera nowy rozdział zaangażowania biznesu na poziomie zarówno lokalnym jak i globalnym. Dzięki powołaniu UN Global Compact biznes zyskał swój głos oraz obecnie realnie wpływa na rozwój zrównoważonego rozwoju w oparciu o 10 zasad UN Global Compact. Ważne, aby i przedsiębiorcy zastanowili się nad głównymi wyzwaniami i celami na przyszłe lata i w oparciu o nie zbudowali swoje strategie na kolejnych 15 lat. W panelu udział wzięli: Kurt Bock (Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE), Angel Pes (President Global Compact Network Spain, Subdirector General de La Caixa), Wilfried Porth (Executive Board, Daimler AG), Fiona Reynolds (Executive Director, UN PRI), Cobus de Swardt (Managing Director, Transparency International), Thomas Fitschen (Director for the UN, for international cooperation against terrorism and for cyber foreign policy at the Federal Foreign Office).

Podsumowaniem dyskusji zaszczyciła gości Lise Kingo, Dyrektor Zarządzający United Nations Global Compact. Było to dopiero drugie, po United Nations Private Sector Forum oficjalne wystąpienie nowej Pani Dyrektor. Błyskotliwa przeplatana humorem wypowiedź zrobiła duże wrażenie na wszystkich zgromadzonych gościach. Lise Kingo podkreślała, że jako osoba realnie zaangażowania w tworzenie UN Global Compact od samego początku chciałaby, aby przyszłe działania skupiły się nie na planowaniu, a na konkretnych rozwiązaniach i czynach. Podkreśliła również, że głównym zadaniem UN Global Compact w przyszłości jest szerzenie Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby stały się one wyznacznikiem planowania i implementowania strategii dla biznesu, rządów oraz reszty społeczeństwa.

Więcej informacji: http://www.gc15europe.org/