Paweł Olechnowicz – nowym członkiem Rady Programowej Global Compact w Polsce

25 marca 2015 | Aktualności

Paweł Olechnowicz posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi międzynarodowymi korporacjami. W latach 1990-1996 jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ABB Zamech w Elblągu, przeprowadził proces przebudowy modelu zarządzania i głębokiej restrukturyzacji biznesowej. Działania te doprowadziły do rozwoju i przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Zamech” w nowoczesny, wielozakładowy koncern o zasięgu międzynarodowym. Następnie w latach 1996-1998 jako Vice President ABB Power Generation Group Ltd. w Szwajcarii, był odpowiedzialny za rozwój tego koncernu w Europie Centralnej i Wschodniej, w szczególności za zarządzanie zmianami, procesy restrukturyzacji firm działających w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i Rosji, ukierunkowane na wzrost ich wartości dla akcjonariuszy. W 1999 roku rozpoczął pracę w Zarządzie Zakładów Metali Lekkich SA w Kętach, gdzie w okresie niecałych dwóch lat doprowadził do przekształcenia firmy działającej według przestarzałych metod zarządzania w prężną spółkę giełdową, operującą w branży aluminiowej pod nazwą Grupa Kęty S.A., która aktualnie skupia w holdingu 15 zależnych podmiotów.
Od trzynastu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. (GL S.A.). Pod jego kierownictwem borykająca się z problemami finansowymi, rynkowymi, technicznymi i kadrowymi Rafineria Gdańska została przekształcona w nowoczesny, dynamiczny podmiot gospodarczy – Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A.
Utworzenie Grupy Kapitałowej LOTOS było momentem zwrotnym w budowie dużego, sprawnie funkcjonującego i pionowo zintegrowanego koncernu naftowego, wyróżniającego się najnowocześniejszą techniką przerobu ropy naftowej, rosnącym udziałem dostaw własnego surowca oraz wysoką dynamiką sprzedaży hurtowej i detalicznej.
W latach 2002-2014, pod kierownictwem Prezesa Olechnowicza, przychody ze sprzedaży GL S.A. wzrosły z 6,3 do 28,5 mld zł, a zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS (po udanej konsolidacji biznesowej i kapitałowej z rafineriami południowymi i LOTOS Petrobaltic) zwiększyło się z 1468 do 5168 osób.
Ważnym punktem w rozwoju spółki oraz pozyskaniu dodatkowego kapitału na dalszy rozwój był debiut akcji Grupy LOTOS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w czerwcu 2005 r. oraz przeprowadzona pod koniec 2014 r. w niezwykle trudnym otoczeniu, druga oferta publiczna, która zasiliła firmę kwotą niemal miliarda złotych. Sukces tej emisji do dowód na zaufanie akcjonariuszy dla proponowanej realnej i opartej na twardych podstawach wizji rozwoju LOTOSU, prezentowanej przez Zarząd.