Piknik z klimatem 2014

2 września 2014 | Aktualności

W ostatnią niedzielę wakacji, 31.08.2014 r., na Placu Zamkowym odbył się coroczny, organizowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Piknik z Klimatem. Wydarzenie, w ramach akcji Partnerstwo dla Klimatu prezentowało podejmowane działania mające zachęcić odwiedzających do refleksji m.in. nad poprawą jakości życia w mieście.

Wśród licznych wystawców, w dedykowanym namiocie prezentacyjnym, swoje działania promowało United Nations Global Compact.

Piknik z Klimatem zainaugurowano uroczystym przejazdem rowerowym przedstawicieli partnerów wydarzenia, w tym m.in. United Nations Global Compact, Ambasady Danii, Ambasady Peru oraz innych organizacji.  Ponadto Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact, został zaproszony przez Organizatorów o udział w eksperckiej dyskusji na temat wdrażania standardów ONZ w codziennym życiu mieszkańców polskiej metropolii w kontekście zrównoważonego rozwoju.
W ramach swojej wypowiedzi Pan Kamil Wyszkowski podkreślał konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa jazdy oraz zaprosił do odwiedzenia namiotu prezentacyjnego w celu przybliżenia założeń programów realizowanych wraz z partnerami UN Global Compact.

Licznie zgromadzeni Goście mieli także okazję zapoznać się założeniami kampanii realizowanej przez jednego z Partnerów UN Global Compact w ramach Programu na rzecz Odpowiedzialnego Transportu.

UN Global Compact podkreślało konieczność zaangażowania zarówno biznesu, administracji oraz środowisk akademickich w programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa jazdy, w tym m.in. promowanie właściwych postaw z zachowaniem zasad odpowiedzialnej konsumpcji. Przykładem takiego działania jest Program na rzecz Odpowiedzialnego Transportu, w ramach którego odbywają się seminaria tematyczne oraz spotkania eksperckie, podczas których uczestnicy wspólnie podejmują pogłębioną dyskusję na temat działań koniecznych do podjęcia w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, których konsekwencją jest podniesienie jakości życia w mieście.

Program realizowany jest w ramach ogłoszonej przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) dekady (2011-2020) na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (UN Road Safety Decade).

Więcej informacji o Programie na rzecz Odpowiedzialnego Transportu na dedykowanej podstronie.