Podsumowanie spotkania konsultacyjnego spółek Skarbu Państwa z dnia 27 września

3 października 2016 | Aktualności

27 września w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne spółek Skarbu Państwa poświęcone tematyce szarej strefy. Organizatorem spotkania była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Było to pierwsze spotkanie w ramach drugiej edycji Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”, która potrwa do końca stycznia 2017 roku.

Spotkanie rozpoczął Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Minister Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, w swoim wystąpieniu przedstawił rozwiązania nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów, m.in.: ograniczenie obrotu gotówkowego; klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania; kaucja gwarancyjna; wyrównanie stawki VAT; zwolnienie od odpowiedzialności solidarnej; informatyzacja systemu podatkowego oraz zmiany w kodeksie karnym skarbowym. (Prezentacja Ministra Jasińskiego jest do pobrania poniżej).

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, mówił o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK w ostatnich latach, w tym o Raportach w sprawie zakładów wzajemnych, nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi,  kontroli administracji skarbowej w wymiarze przeciwdziałanie szarej strefy, kontroli systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W spotkaniu wziął również udział Marcin Kowal, Naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność penalizacji za wystawienie „fikcyjnych” faktur (wyższe kary więzienia za podrabianie faktur; aktualnie  projekt oczekuje na pierwsze czytanie w Sejmie). Zaznaczył, że działalność przestępcza dotycząca VAT zagraża stabilności budżetu Polski, gdyż VAT stanowi 44% jej dochodu.

Pan Michał Ziętara, Dyrektor Biura Kontroli Technicznych Agencji Rynku Rolnego, skoncentrował się na szarej strefie w rolnictwie, w tym przede wszystkim na sektorze oleju rzepakowego, śruty sojowej i zbóż,.

Tomasz Kassel, Partner PwC – Partner Merytoryczny drugiej edycji Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014 -2020, zaznaczył, że 3% polskiego PKB to luka podatkowa, a jej głównym powodem są wyłudzenia VAT. Podkreślił, że luka podatkowa to problem zarówno przedsiębiorców, jak i Skarbu Państwa i podtrzymał ideę Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą wzmocnienia kar za fałszowanie faktur.

Głównym postulatem przedstawicieli spółek Skarbu Państwa na spotkaniu było wzmocnienie administracji państwowej.

Leszek Wieciech, Prezes i Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, wspomniał o możliwości reaktywacji mafii paliwowej po wprowadzeniu pakietu paliwowego, postulował zwiększenie kontroli oraz współpracę między NIK i administracją skarbową oraz organami ścigania. Witold Literacki,  Dyrektor Biura Podatków z ORLENu, przestrzegał przed nadmierną penalizacją; ponieważ może ona obrócić się przeciwko prawodawcy. Jej ofiarami mogą stać się najbardziej uczciwe spółki, do których najszybciej i najłatwiej dotrzeć.

Prezes Energi, Dariusz Kasków, wspomniał o inteligentnych sieciach energetycznych, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia kradzieży prądu.

Prezes Zarządu Bingo Centrum, Ireneusz Prejs, mówił o nieskuteczności ustawy hazardowej. W zwalczanie szarej strefy w hazardzie powinien włączyć się Prokurator Generalny. Ważna jest kategoryczna zmiana przepisów. Skala strat to nawet 3 mld złotych rocznie. Brak karania należy traktować jako zachętę dla przestępców.

 

Materiały do pobrania:

 

Zdjęcia z wydarzenia: