Biznes, zarówno mały jak i duży, jest kluczowym aktorem na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. On sam potrzebuje zdrowych i zamożnych społeczeństw, aby mógł się rozwijać. Dlatego jak najbardziej w jego interesie jest wdrożenie Celów i Agendy 2030.

Konieczne jest obecnie wprowadzenie ulepszeń w sposobie, na jaki biznes przeprowadza raportowanie strategiczne na temat działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. W 2018 roku United Nations Global Compact wraz z GRI (Global Reporting Intiative) opublikowały poradnik „Business reporting on the SDGs. Integrating the SDGs into corporate reporting: A practical guide.” Ma on za zadanie wspomóc firmy w procesie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju do strategii korporacyjnych.

Schemat proponowanego włączania Celów w strategie firmy wygląda następująco:

 

 

Procedury włączania opierają się na trzech etapach. Pierwszym jest określenie priorytetów, czyli zadań szczegółowych Celów, które są najbliższe danej firmie. Kolejnym jest pomiar i analiza danych, zarówno wewnętrznych, jak i tych otrzymanych od interesariuszy (takich jak instytucje, organizacje, czy społeczności powiązane z firmą). Ostatnim elementem jest włączenie określonych uprzednio zadań w strategie korporacyjne oraz właściwe zaraportowanie o podjętych działaniach i ich skutkach.

Na temat poszczególnych kroków oraz o zagrożeniach związanych z niewłaściwym przeprowadzeniem procesu, przeczytać można w poradniku dostępnym TUTAJ

Jeśli natomiast chciałbyś włączyć swoją firmę w działania na rzecz wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, zapraszamy do włączenia się w struktury UN Global Compact.