Posiedzenie „podstolika” spirytusowego w Ministerstwie Finansów

6 grudnia 2016 | Aktualności - przeciwdziałanie szarej strefie

6 grudnia 2016 r. – odbyło się zamknięte posiedzenie konsultacyjne „podstolika” spirytusowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Komendy Głównej Policji) oraz przedstawicieli branży spirytusowej.

Na spotkaniu w Ministerstwie Finansów dyskutowano m.in. o skutkach podrabiania alkoholu jakie ponoszą legalni producenci oraz o sposobach na zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu. Został również podjęty temat wprowadzenia tak zwanego “Euroskażalnika”, który miałby utrudnić odkażanie alkoholu w celach spożywczych.