Posiedzenie „podstolika” paliwowego w Ministerstwie Finansów

30 listopada 2016 | Aktualności - Przeciwdziałanie korupcji - przeciwdziałanie szarej strefie

30 listopada 2016 r. odbyło się zamknięte posiedzenie konsultacyjne „podstolika” paliwowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli administracji publicznej (Agencja Rezerw Materiałowych, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UDT, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii) i firm paliwowych tradycyjnie miało miejsce w Ministerstwie Finansów. Celem spotkania była dyskusja nt. zmian już wprowadzonych lub planowanych, w ramach pakietów: paliwowego oraz transportowego mających na celu ograniczenie szarej i czarnej strefy w Polsce.

Na spotkaniu Naczelnik Wydziału w Departamencie Kontroli Skarbowej, Jacek Góra, przedstawił prezentację nt. wprowadzenia, skutków i egzekucji „pakietu paliwowego”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.