Prezentacja raportu “Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje zmian do ustawy”

3 lipca 2019 | Aktualności

Według danych Ministerstwa Środowiska coroczna strata budżetu państwa wyliczona na ok. 150 mln PLN, a powstająca wskutek braku zapłaty opłaty produktowej, VAT, CIT, może być wysoce niedoszacowana. Do tego należy doliczyć straty z tytułu nieodprowadzonej akcyzy z tytułu nielegalnego użycia olejów odpadowych jako paliw opałowych, czyli wpływy z akcyzy nawet na poziomie ok. 182,2 mln PLN.

3 lipca br. podczas konferencji “Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji” został zaprezentowany nowy raport Global Compact Network Poland pt. “Gospodarka Olejami Zużytymi  – propozycje zmian do ustawy“. 

Global Compact Network Poland we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz przy wsparciu partnerów merytorycznych, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój oraz kancelarii DZP proponują rozwiązanie, które ograniczy nielegalne spalanie olejów zużytych – by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz zmniejszyć skalę szarej strefy olejów smarnych i przemysłowych, zwiększając przy okazji wpływy budżetowe.

Pomimo przepisów, zgodnie z którymi oleje zużyte powinny być poddawane regeneracji, rocznie spalanych jest ich kilkadziesiąt tysięcy ton – w nieprzystosowanych do tego instalacjach, powodując emisję wielu silnie toksycznych substancji – mających wielokrotnie bardziej agresywny charakter, niż powszechnie stosowane paliwa (ich wysokie stężenia w silny sposób działają mutagennie oraz rakotwórczo).

Planowane zmiany to utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych. Przyczyni się on bezpośrednio do zwiększenia poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym zlikwiduje zjawisko szkodliwego spalania. Podstawowym mechanizmem stymulującym do racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska gospodarowania tymi substancjami ma być wprowadzenie opłaty depozytowej, która stworzy efektywną zachętę do przekazywania olejów zużytych do uprawnionych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!