Program “Przeciwdziałanie Szarej Strefie” uwzględniony w krajowym raporcie realizacji SDGs!

16 lipca 2018 | AktualnościTagged , , , ,

Działania Global Compact Network Poland objęte Programem “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce” zostały uwzględnione w krajowym raporcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce! W dokumencie można przeczytać:

Program „Przeciwdziałanie korupcji i szarej strefie” Global Compact Network Poland w partnerstwie z Ministerstwem Finansów oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju pozwolił na stworzenie unikalnej platformy współpracy z instytucjami państwowymi zajmującymi się zwalczaniem szarej strefy, przemytu, praktyk korupcyjnych oraz oszustw gospodarczych, tych branż które są najbardziej narażone na negatywne odziaływanie przestępczości gospodarczej. Stworzono raporty branżowe opisujące praktyki przestępcze oraz rekomendacje dla instytucji państwowych, które wsparły opracowywanie pakietów regulacyjnych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz praktyki operacyjne Prokuratury, CBA, CBŚP etc. Prace są kontynuowane w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Krajowy raport realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 27 czerwca 2018 roku przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz.

18 lipca raport ten zostanie zaprezentowany na High Level Political Forum. Częścią rządowej delegacji sprawozdającej będzie Global Compact Network Poland.