Program “Standard Etyki w Polsce” uwzględniony w krajowym raporcie realizacji SDGs!

13 lipca 2018 | AktualnościTagged , , , ,

Działania Global Compact Network Poland objęte Programem “Standard Etyki w Polsce” zostały uwzględnione w krajowym raporcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce! W dokumencie można przeczytać:

Program „Biznes i Prawa Człowieka” prowadzony przez Global Compact Network Poland ma na celu implementację Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w Programach Etycznych w firmach i instytucjach. Powołana w ramach Programu Koalicja skupia ponad 100 firm i instytucji aktywnie angażujących się w działania z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych.

Instytucje Partnerskie oraz Koalicja Rzeczników Etyki wypracowali wspólnie Standard Minimum Programu Etycznego – jako zestaw wartości i narzędzi uznanych za zbiór podstawowych rozwiązań dla stworzenia programu etycznego w organizacji każdej wielkości.

Krajowy raport realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 27 czerwca 2018 roku przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz.

18 lipca raport ten zostanie zaprezentowany na High Level Political Forum. Częścią rządowej delegacji sprawozdającej będzie Global Compact Network Poland.