Wydarzenia Global Compact Network Poland podczas Szczytu Klimatycznego COP24

28 listopada 2018 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń współorganizawanych przez Global Compact Network Poland podczas  Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach!

Dzień pierwszy – 4 grudnia

Wydarzenia towarzyszące COP24 – European Economic Congress Green

14:45 – 16:00 Panel dyskusyjny: „Smart city  eko-rozwój”

Panel będzie poświęcony takim zagadnieniom jak: polityka transportowa, mobilność, inwestycje, zarządzanie przestrzenią miejską. Także wrażliwym obszarom polityki miejskiej, do których m.in. należą: powietrze, hałas, zieleń, przestrzeń, odpady i energia.

16:30 – 18:00 Panel dyskusyjny: „Smog – wspólny problem”

Podczas panelu będą omówione następujące zagadnienia: Jakość powietrza w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, doświadczenia krajów Europy Zachodniej w walce ze smogiem, polski program „Anty-smog”.

16:30 – 18:00 Panel dyskusyjny „Finansowanie Zrównoważonego Rozwoju”

Panel dyskusyjny będzie poświęcony: roli wsparcia finansowego na rzecz poprawy środowiska w Polsce, programom Unii Europejskiej skierowanym na realizację celów związanych z klimatem, roli Funduszu Klimatycznego ONZ w poprawie globalnego stanu środowiska.

Dzień drugi – 5 grudnia

Wydarzenia główne COP24 – Cities for Climate

10:00 – 13:00 Sesja w ramach Urban Summit – NAZCA Platform „Local action for global challenges”

Główne tematy sesji: włączenie polskich miast do platformy światowej NAZCA, podpisanie Deklaracji Katowickiej przez polskie miasta i ich włączenie do programu „Zrównoważone miasta”, rozpoczęcie współnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza i jakości życia w miastach.

15:00 – 16:30 Sesja w ramach Urban Summit – NAZCA Platform „Air pollution in the cities – global action for local challenges”

Główne tematy sesji: analiza problemu zanieczyszczenia powietrza, specyfika zanieczyszczenia powietrza w miastach, strategie poprawy jakości powietrza.

W dniach 4-5 grudnia podczas paneli dyskusyjnych zostaną zaprezentowane kluczowe wnioski wynikające z raportu GCNP „Zrównoważone miasta – 2018” i dyskusja nad rekomendacjami.

Wydarzenia towarzyszące COP24 – European Economic Congress Green

10:00 – 12:00 Panel dyskusyjny „Kryzys wodny. W poszukiwaniu rozwiązań”

Dyskusja będzie dotyczyła takich kwestii jak: sytuacja hydrologiczna na świecie, w Europie i Polsce;zmiana klimatu, działalność człowieka i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych; rola regulacji w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi; projekt „Bałtyk wolny od plastiku”; oszczędzanie zasobów, świadomość społeczna i edukacja.

Również podczas panelu dyskusyjnego zostanie zaprezentowany raport Global Compact Poland „Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce – 2018”.

14:45 – 16:30 Panel dyskusyjny „Smart City i ekorozwój” – sesja II

Tematami panelu dyskusyjnego będą: trendy strategiczne – zrównoważone zarządzanie miastem, polityka transportowa, elektro-mobilność, współpraca państwa i biznesu na rzecz elektro-mobilności, zarządzanie przestrzenią miejską, zrównoważone projektowanie i nowe kryteria oceny inwestycji.

Wydarzenia medialne COP24

12:30 – 13:00 Konferencja prasowa „Together for the future. Poland in EU for global challenges”

15:00 – 15:10 Oficjalna premiera kampanii antysmogowej “Pierwsza Doba bez Smogu”, organizowanej przez Global Compact Network Poland wspólnie z Walk Creative

Akcja ma na celu zebranie jak najszerszej koalicji osób angażujących się w szerzenie świadomości o problemie smogu i działaniach zaradczych, jakie każdy z nas może podjąć.

19:00 – 22:30 Oficjalna premiera filmu dokumentalnego reżyserii Ewy Ewart “Klątwa Obfitości”

Pokazując dylemat związany z Parkiem Yasuni w Ekwadorze, film stawia pytanie przed całym społeczeństwem międzynarodowym: czym ryzykujemy, zważywszy na ekologiczne konsekwencje kontynuowania wydobycia ropy naftowej, jeżeli odrzucimy radykalną zmianę naszego podejścia do jej eksploatacji na całym świecie?

Dzień trzeci – 6 grudnia

Wydarzenia główne COP24 – Urban Summit – NAZCA Platform

09:30 – 12:00 Sesja „Earth and water free from pollution – innovative solutions for sustainable planet”

Sesja będzie poświęcona następującym zagadnieniom: analiza zanieczyszczenia lądu i wód w tym mórz i oceanów, analizie potencjalnych rozwiązań oraz strategiom mającym na celu zmniejszenie skali zanieczyszczeń wody.

09:30 – 12:00 Sesja „Financing Climate – global investment strategies and UN global trust funds””

Główne zagadnienia sesji: analiza dostępnych mechanizmów finansowania polityki klimatycznej,

, powiązania i wspólne mechanizmy dla banków rozwoju, funduszy powierniczych ONZ oraz banków komercyjnych, analiza kierunków wydatkowania środków na megatrendy w ramach polityk klimatycznych ONZ.

13:00 – 15:00 „Corporate social responsibility – entrepreneurship for the sustainable development””

19:00 – 21:00 Pokaz dokumentalnego filmu Ewy Ewart “Klątwa Obfitości” 

Dzień czwarty – 7 grudnia

Wydarzenie towarzyszące COP24

European Audit of Air Quality

09:30 – 14:30 Oficjalna prezentacja Europejskiego audytu jakości powietrza oraz debata z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, Najwyższą Izbą Kontroli i biurami audytu z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zapraszamy do pobrania agendy wydarzeń współorganizowanych przez Global Compact Network Poland.