Przeciwdziałanie szarej strefie – działania podejmowane przez Ministerstwo Finansów

1 czerwca 2016 | Aktualności

30 czerwca 2016 r. zakończy się pierwsza edycja Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014 – 2020. Wyrażamy zadowolenie, że dzięki m.in. naszym staraniom oraz wiedzy naszych Partnerów Minister Finansów Paweł Szałamacha podjął kroki w ramach ambitnego zadania walki z szarą strefą.

24 maja br. został przyjęty pakiet paliwowy, który ma na celu m.in:

  1. Uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Poprzednio wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powodowało obowiązku zapłaty podatku VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero jego odsprzedaż w Polsce.
  2. Uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom, która mają siedzibę lub zarejestrowany oddział w Polsce. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT oraz lepszą skuteczność nadzoru organów państwa.
  3. Ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców, zawężając tym samym krąg możliwości świadczenia usług wyłącznie do podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych, które posiadają oddział z siedzibą w naszym kraju.

Potencjalne zwiększenie dochodów z tytułu VAT i akcyzy jest szacowane przez Ministerstwo Finansów na nie mniej niż 2,2-2,5 mld zł rocznie.

Ta sama instytucja przygotowała również projekt nowelizacji ustawy hazardowej, który wejdzie w życie w najbliższych miesiącach. Nowy projekt przewiduje m.in. następujące zmiany:

  1. Wprowadzenie regulacji dotyczących zasad blokowania stron internetowych oraz płatności wykonywanych na rzecz podmiotów nielegalnie oferujących gry hazardowe w Internecie;
  2. Zaostrzenie sankcji grożących za naruszanie ustawy o grach hazardowych;
  3. Zobowiązanie operatorów oferujący gry na automatach oraz gry hazardowe w Internecie do wprowadzania regulaminów odpowiedzialnej gry;
  4. Prawo do oferowania gier na automatach poza kasynami gier ma zostać objęte monopolem państwa wykonywanym przez wskazany podmiot.

Ministerstwo Finansów  w skali całego kraju będzie też konsolidować działania Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. W efekcie ma powstać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).  Zintegrowanie działań spowoduje, że w KAS powinny dominować kontrole skuteczne, przeprowadzane tam, gdzie występują nieprawidłowości. Zwalczaniem oszustw i przestępstw podatkowych zajmą się urzędy celno-skarbowe, wykorzystujące wiedzę i doświadczenie zatrudnionych funkcjonariuszy – obecnych pracowników kontroli skarbowej i celnej. Korzyści z wprowadzonych zmian powinni odczuć zarówno indywidualni podatnicy, jak i przedsiębiorstwa. Działanie nowych urzędów będzie sprawniejsze i bardziej efektywne, a konsolidacja administracji będzie źródłem oszczędności dla budżetu państwa.

Z satysfakcją obserwujemy wprowadzane rozwiązania, które powstały w oparciu o rekomendacje naszych Partnerów. Wierzymy, że wkrótce powstaną nowe propozycje ograniczania szarej strefy w branżach spirytusowej i tytoniowej.