Podręcznik “Global Climate Action Playbook 2018”

21 sierpnia 2018 | AktualnościTagged , , ,

Porozumienie Paryskie z 2015 roku stanowi przełomowy moment umacniający międzynarodową współpracę na rzecz klimatu oraz wysyłający biznesowi mocny sygnał do działania. W Porozumieniu wzięte są pod uwagę nie tylko podmioty państwowe, ale także pozapaństwowe, takie jak przedsiębiorstwa finansowe, których zadaniem jest przyczynienie się do pozytywnych zmian klimatycznych. Dziś istnieje ponad 12 500 oficjalnych zobowiązań biznesowych, inwestycyjnych czy też regionalnych na rzecz klimatu.

Współczesnym wyzwaniem jest zjednoczenie wszystkich sektorów społeczeństwa i gospodarki w celu realizacji celów wyznaczonych przez Porozumienie Paryskie – obniżenie średniej temperatury globalnej o 2°C, a tym samym osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Global Climate Action Playbook 2018 jest praktycznym narzędziem biznesowym, przedstawiającym w skrócie najważniejsze aktualności dotyczące działań na rzecz klimatu oraz narzędziem prezentującym analizy na poziomie państwowym dotyczące Nationally Determined Contributions oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podręcznik został stworzony z myślą o firmach i rządach, które współpracują w celu implementacji postanowień Porozumienia Paryskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.