Publikacja raportu “Walka z Szarą Strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych”

12 czerwca 2018 | Aktualności

“Branża paliwowa jest szczególnie dotknięta przez szarą strefę. Celem naszego wspólnego raportu z POPiHN oraz PwC jest podsumowanie wyników walki organów państwowych z szarą strefą w branży paliw płynnych, próba oceny kondycji branży po wprowadzeniu wszystkich reform oraz analiza, co uległo zmianie oraz jakie działania regulacyjne oraz operacyjne przyniosły najlepsze rezultaty.” – powiedział Kamil Wyszkowski, Representative / President of the Board GCNP podczas publikacji raportu “Walka z Szarą Strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych” 

Raport został poświęcony branży paliwowej, szczególnie narażonej na szarą strefę. To w niej dokonywano spektakularnych, wielomiliardowych wyłudzeń podatkowych, które każdego roku uszczuplały Skarb Państwa.

“Bez wzorcowej współpracy z rządem daleko byśmy nie doszli. Piszemy w raporcie o naszych rekomendacjach – to jest nasza rola. A to, że później pracujemy razem nad wdrożeniem tych rekomendacji – to jest Państwa zasługa” – stwierdził Kamil Wyszkowski w trakcie konferencji “Walka z Szarą Strefą. Regulacje Branży Paliw Płynnych”, podczas której raport był oficjalnie zaprezentowany.

“Przyjęte w ostatnich dwóch latach rozwiązania prawne, a także intensyfikacja działań kontrolnych, przyniosły oczekiwane przez branżę efekty. Należy jednak pamiętać o tym, że obrót paliwami jest na tyle atrakcyjny dla przestępców, że na pewno będą starali się znaleźć nowe metody działania. Dlatego też widzimy potrzebę uszczelnienia rynku poprzez nowelizację Prawa energetycznego i sprecyzowanie niektórych definicji, dygitalizację baz danych, gromadzonych przez poszczególne urzędy, stworzenie elektronicznej bazy danych o rynku, wreszcie podjęcie prac na Prawem naftowym. Liczymy też na to, że wymiar sprawiedliwości będzie w stanie doprowadzić do rzeczywistego ukarania osób, dopuszczających się oszustw w obrocie paliwami” – mówi Leszek Wieciech, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Fragmenty raportu: 

„Uszczelniony system podatkowy powoduje, że dużo trudniej jest operować w ramach szarej strefy, jednak wciąż pozostaje problem grup przestępczych, które nie respektują obowiązujących przepisów prawa oraz stosują metody działania wymykające się nadzorowi prawno-podatkowemu.”

Z przeprowadzonej analizy danych, a także z wywiadów z przedstawicielami branży i instytucji publicznych wynika, że szara strefa w Polsce zmniejszyła się do rozmiarów obserwowanych w innych krajach Europy.

„Szczególnie istotnym tematem będzie wprowadzenie w życie rozwiązań mających na celu dofinansowanie Krajowej Administracji Skarbowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki do dalszej i efektywnej walki z szarą strefą.”

„Część problemów związanych z szarą strefą wynika z niskiego poziomu wiedzy poszczególnych uczestników rynku na temat ich obowiązków. W związku z powyższym, konieczne jest prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych dla uczestników rynku paliw płynnych.”

“Szara strefa w Polsce zmniejszyła się do rozmiarów obserwowanych w innych krajach Europy a wpływy podatkowe w opisywanym obszarze wzrosły w roku 2017 o ponad 15% w porównaniu do roku poprzedniego. Taki roczny wzrost wpływów podatkowych na rynku paliw pokazuje skalę dotychczasowej szarej strefy w tych gałęziach gospodarki.” – podkreśla Tomasz Kassel, partner w PwC.