Raport z Europejskiego Forum Nowych Idei w 2017 roku

21 grudnia 2017 | Aktualności

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) jest spotkaniem międzynarodowym zrzeszającym środowiska biznesowe w celu przeanalizowania i zastanowienia się wspólnie na temat gospodarki i przyszłości Europy w ujęciu globalnym. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2011. Organizatorami spotkania są Konfederacja Lewiatan oraz BusinessEurope.

W tym roku EFNI odbyło się w dniach 27-29 września w Sopocie. W tegorocznym wydarzeniu Global Compact Network Poland pełniło funkcję partnera merytorycznego. Panel „Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyka związanego z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą” odbył się podczas 2 dnia EFNI. Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland podczas swojego panelowego wystąpienia odniósł się do raportów GCNP dotyczących przeciwdziałania szarej strefie obrazując przy tym skalę problemu w ujęciu krajowym. Podczas dyskusji na temat korupcji zaprezentowane zostały sposoby i mechanizmy które mogą pozytywnie wpłynąć na aktualny stan rzeczy. Przedstawiony został także projekt ochrony sygnalistów i płynących z niego korzyści. Panel zakończył się konkluzją uczestników że aby działać efektywniej niezbędna jest współpraca pomiędzy Polską, Ukrainą, Gruzją i Mołdawią.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Panelu organizowanego przez Global Compact Network Poland oraz z raportem całego wydarzenia EFNI.