Raport “Global Compact Local Networks: Accelerating National SDG Implementation”

16 lipca 2018 | Aktualności

UN Global Compact z okazji High Level Political Forum opublikowało nowy raport zatytułowany Global Compact Local Networks: Accelerating National SDG Implementation. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób biura krajowe Global Compact realizują działania wymierzone w zlikwidowanie różnicy pomiędzy stanem obecnym, a celami wyznaczonymi na 2030 rok. W raporcie znalazły się relacje z ponad 30 Local Networks. 

Działania prowadzone przez Global Compact Network Poland w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce zostało wymienione jako przykład dobrych praktyk w rozdziale poświęconym prowadzeniu dialogu na rzecz zaangażowania biznesu w krajowy plan SDG. Raport dostępny jest online, zaś wersje drukowane zostaną rozdane podczas High Level Political Forum w Nowym Jorku.

Global Compact Local Networks skupiają się na 5 rodzajach działań, które systematycznie angażują biznes w Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Podnoszenie świadomości – rozumienie zagrożeń i możliwości związanych z SDGs;

  • Łączenie 10 Zasad UNGC z Celami Zrównoważonego Rozwoju;

  • Oddanie głosu liderom biznesowym – inspiracja poprzez dobre praktyki biznesowe;

  • Prowadzenie dialogu – angażowanie biznesu w krajowy plan SDG;

  • Tworzenie partnerstw – umożliwianie współpracy różnym podmiotom.