Podpisanie porozumienia pomiędzy KAS i GCNP oraz publikacja raportu (12.06.2018)

12 czerwca 2018 | AktualnościTagged , , , , , , ,

“Walka z szarą i czarną strefą to jest walka, która nigdy się nie kończy” – stwierdził Representative, President of the Board GCNP Kamil Wyszkowski na otwarciu konferencji „Walka z Szarą Strefą. Regulacje Branży Paliw Płynnych”. “To jest praca zbiorowa” – dodał Szef KAS, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marian Banaś – “Z 26% luki podatkowej zeszliśmy na 14% jeśli chodzi o VAT, to jest wielki sukces”. 

Po części otwierającej spotkanie, zostało podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Global Compact Network Poland a Krajową Administracją Skarbową.

“Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie takie organizacje jak Global Compact Network Poland” – powiedział wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Piotr Walczak. “Cieszę się nie tylko z uszczelnienia podatkowego – do budżetu państwa trafiło kilkadziesiąt dodatkowych miliardów złotych. Ale mam jeszcze większą satysfakcję, że udało nam się sprawić, że w tych branżach sytuacja biznesowa zaczęła się normować. Może jeszcze nie unormowała się do końca, ale uczciwe firmy zaczęły mieć uczciwą grę biznesową. Gospodarka polska opiera się na przedsiębiorstwach, jeśli będą one miały szanse uczciwie konkurować, to nasza gospodarka ma przed sobą przyszłość”.

Prezes POPiHN, Leszek Wieciech, podkreślił, że dla jego organizacji od 2012 roku walka z szarą strefą była priorytetem numer jeden. “Te wyniki byłyby niemożliwe bez bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Finansową, za co serdecznie dziękuję. (…) Mamy już wszystkie narzędzia do skutecznej walki (…) Wciąż widzimy cały szereg zagrożeń, które spowodują, że wygramy kilka bitew, ale nie wojnę”.

Z kolei Tomasz Kassel, przedstawiciel PwC, określił pakiet paliwowy jako “strzał w dziesiątkę”. “Wytrącono wyłudzaczom broń, czyli możliwość przywożenia do Polski bez VAT-u paliwa. Nie mam cienia wątpliwości, że to był ten moment, w którym ci wyłudzacze wynieśli się z rynku paliwowego”. PwC jest Partnerem Merytorycznym prezentowanego na konferencji raportu „Walka z Szarą Strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych

“Największą miarą sukcesu walki z szarą strefą jest frekwencja na tej sali” – skomentował Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym w Orlenie, Piotr Szpakowski. “Zamykany był krok po kroku cały łańcuch dostaw. Konkretne przepisy szły koherentnie i tworzyły spójną całość. (…) Zmiany powinny mieć charakter ciągły, a nie być projektem”.

Agnieszka Kowalczyk, Dyrektor ds. Komunikacji w Grupie Lotos podczas konferencji powiedziała, że “ten sukces zawdzięczamy współpracy między biznesem a administracją rządową. To pokazuje, że lobbing nie ma tylko wydźwięku pejoratywnego. (…) Od 15 lat pierwszy raz jestem na konferencji, na której mówimy o sukcesie”.

Po części panelowej miała miejsce dyskusja z zebranymi osobami. Głos zabrał między innymi Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu Orlen Paliwa, który opowiedział o rynku oleju opałowego. W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele mediów, m.in. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej.

Podsumowując, podczas konferencji:

  • podsumowano wyniki walk organów państwowych z szarą strefą w branży paliw płynnych,

  • dokonano oceny kondycji branży po wprowadzeniu wszystkich reform,

  • przeanalizowano, co uległo zmianie oraz jakie działania regulacyjne oraz operacyjne przyniosły najlepsze rezultaty.

Galeria zdjęć: