Debata “Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby” w ramach Transport Weeku

9 marca 2016 | Aktualności

Podpisanie AGN jest jak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, to wymóg cywilizacyjny

mówił Ryszard Toczek z Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdynia podczas debaty Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy, która odbyła się w ramach konferencji Transport Week: Propelling Baltic Market 9 marca w Sopocie.

Reprezentanci Global Compact w Polsce, zastępca Dyrektora Generalnego – Łukasz Kolano oraz Koordynatorka Programów Żegluga Śródlądowa i Bałtyk – Anna Lewandowska, otworzyli debatę przybliżając zgromadzonym gościom dlaczego Global Compact w Polsce zajmuje się tematyką żeglugi śródlądowej oraz przypominając szczegóły dotyczące Porozumienia AGN oraz Europejskich Korytarzy Transportowych.

Debata poruszyła zagadnienia związane z rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce, zarówno w zakresie polityki transportowej kraju, jak i w szerszym, międzynarodowym znaczeniu – kwestie przystąpienia Polski do Porozumienia AGN oraz możliwości włączenia dróg wodnych w Polsce do sieci bazowej Transeuropejskich Korytarzy Transportowych TEN-T.

W roku 2016 Global Compact w Polsce kontynuuje realizację Programów Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa. W tym celu przewidziany jest cykl spotkań ekspertów z administracją oraz z przedstawicielami sektora prywatnego w celu identyfikacji obszarów poblematycznych, wymagających głębszej analizy na łąmach przygotowywanych raportów “Bałtyk dla Wszystkich” oraz “Żegluga Śródlądowa- Odra”. Z tego względu debata, która odbyła się w Sopocie stanowi część cyklu konsultacji, które pozwolą nam na stworzenie podstawy merytorycznej tegorocznych publikacji.

Ze względu na współpracę Global Compact w Polsce z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, raporty zyskają szerokie grono odbiorców po stronie administracji krajowej.

Global Compact w Polsce współpracuje także z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) w celu umiędzynarodowienia kwesti poruszanych w raportach.

Debata przeprowadzona została w konwencji okrągłego stołu gromadząc zarówno decydentów jak i środowisko naukowe i przedstawicieli sektora prywatnego w celu uzyskania szerokiego spektrum poglądów. Wśród prelegentów zasiedli przedstawiciele administracji krajowej, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk – Ryszard Świlski, Główny Specjalista w Departamencie Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Krzysztof Błaszkiewicz oraz Ryszard Toczek z Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdynia.

Na debacie nie zabrakło również znakomitych ekspertów. Byli z nami m.in.: Prof. Zygmunt Babiński, Prof. Krystyna Wojewódzka-Król, Prof. Adam Bolt oraz Prof. Krzystof Luks.

Gościliśmy także przedstawicieli świata biznesu, m.in Wojciecha Królikowskiego, Prezesa Zarządu Technical Ship Management (Grupa Lotos), Jerzego Lewickiego, przedstawiciela PCC Intermodal, Alana Aleksandrowicza, Prezesa Zarządu InvestGDA, Edwarda Ossowskiego, Prezesa Żeglugi Bydgoskiej oraz przedstawiciela OT Logistics, jak również  inż. Lecha Kuchnowskiego z Kaper- Consulting.

Debata moderowana była przez znakomitą ekspertkę, Panią Urszulę Kowalczyk, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Prawa w Instytucie Morskim w Gdańsku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która była wyświetlona podczas debaty:
„Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”