Rezultaty międzynarodowego projektu Anti-Corruption Collective Action

8 sierpnia 2018 | AktualnościTagged , ,

United Nations Global Compact, we współpracy z partnerami, osiągnęła znaczne postępy, określane mianem kamienia milowego, na drodze realizacji dwóch trzy-letnich programów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji.

Dwa projekty, możliwe do zrealizowania dzięki programowi Second Funding Round prowadzonego przez Siemens Integrity Initiative, zgromadziły razem przedstawicieli biznesu, rządów oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu wypracowania rozwiązań związanych z podniesieniem jakości standardów etycznych w takich krajach jak Brazylia, Egipt, Japonia, Kenia i Nigeria. Projekty osadzone były w 10 Zasadach UN Global Compact, a także dotyczyły Celu Zrównoważonego Rozwoju 16 – Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje.

Jeden z tych projektów dotyczył współpracy UN Global Compact z Basel Institute on Governance oraz sieciami lokalnymi w Brazylii, Japonii, Kenii i Nigerii. Polegał on na zwiększaniu wiedzy i świadomości na temat wdrażania Anti-corruption Collective Action na poziomie lokalnym. Celem było wypracowanie platformy w ramach której możliwe byłoby podjęcie wspólnych wysiłków zwalczających zjawisko korupcji, zwiększenie transparentności oraz stworzenie środowiska umożliwiającego biznesowi rozwój. Seria warsztatów poświęconych tej tematyce zgromadziła ponad 900 uczestników.

Drugi projekt, prowadzony w Egipcie przez UN Global Compact we współpracy z Egyptian Junior Business Association (EJB) polegał na stworzeniu Integrity Network Initiative – inicjatywy zrzeszającej wielu interesariuszy z małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w walkę z korupcją. Te firmy, które przyłączyły się do inicjatywy, podpisały 10-step Integrity Pledge i zostały przećwiczone w obszarze wdrażania rozwiązań anty-korupcyjnych.

Aby zaznaczyć sukcesy zarówno jednego jak i drugiego projektu, UN Global Compact przygotowało publikację Promoting Anti-Corruption Collective Action through Global Compact Local Networks (Second Edition) zawierającą podsumowanie przeprowadzanych działań. Zapraszamy również do zapoznania się z raportem Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce.