Ring the Bell for Gender Equality już jutro!

7 marca 2019 | AktualnościTagged , ,

Z okazji Dnia Kobiet giełdy papierów wartościowych całego świata planują zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na problem równości kobiet i mężczyzn. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 65 giełd z całego świata!

            Global Compact Network Poland wraz z Giełdą Papierów Wartościowych zapraszają na konferencję „Ring the Bell for Gender Equality”, która zgromadzi Ambasadorów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, jak UNFPA i World Bank oraz regionalnych i krajowych CEOs.

„Ring the Bell for Gender Equality” jest inicjatywą realizowaną przez United Nations Global Compact, UN Women, the Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation, the World Federation of Exchanges oraz Women in ETFs. Symboliczne uderzenie w dzwon ma na celu przyciągnąć uwagę do kluczowej roli sektora prywatnego w promowaniu równości płci i równouprawnienia kobiet, zarówno na rynku pracy jak i w społeczeństwie.

Tegoroczna maksyma „Think equal, build smart, innovate for change” została zainicjowana przez UN Women, aby motywować biznes do podjęcia innowacyjnych kroków w kierunku osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w różnych sferach życia społecznego.

Główne rekomendacje dla odpowiedzialnych firm to szerzenie świadomości do wewnątrz i na zewnątrz organizacji poprzez wprowadzanie standardów równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przeprowadzenie różnorodnych szkoleń i spotkań edukacyjnych oraz wskazywanie firmom, jakie korzyści mogą uzyskać dzięki zachowaniu zasad równouprawnienia w swoich zakładach pracy.

Tematem przewodnim warszawskiej konferencji będzie implementacja standardu etycznego przez firmy jako narzędzie zabezpieczania praw kobiet w organizacji.

Wydarzenie jest częścią programu “Standard Etyki w Polsce”, organizowanego przez Global Compact Network Poland wraz z partnerami i ekspertami już od 5 lat. Partnerami tegorocznej edycji są: 3M Polska, Business Centre Club, Santander Bank Polska, Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan, Siemens, PKP Energetyka, Immusec, Skanska, T-Mobile Polska, Unilever Polska, Ergo Hestia.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana publikacja “CEOs for Ethics” – zbiór najlepszych praktyk firm implementujących zasady etyczne, idea stworzenia której powstała podczas spotkania zorganizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy „CEO Roundtable”.

W tym roku Global Compact Network Poland we współpracy z biurami Global Compact z Turcji i Egiptu planuje przeprowadzić szczyt CEO Roundtable w Istambule w czerwcu.


Tagi:#GenderBell #IWD2019 #GCNP

Twitter:@globalcompactpl


O partnerach:

                  UN Global Compact– największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.

                  UN Women– podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet. UN Women powstało, by przyspieszyć proces rozwiązywania problemów dotyczących płci na całym świecie. Wspiera państwa członkowskie ONZ w osiąganiu globalnych standardów odnoszących się do równości płci oraz współpracuje z rządami i społeczeństwami w kreacji prawa, polityki, programów i usług koniecznych do spełnienia stawianych wymogów.

                  Sustainable Stock Exchanges Initiative– jest to oparta na połączeniach pomiędzy pojedynczymi użytkownikami platforma edukacyjna służąca do odkrywania sposobu, w jaki giełdy – we współpracy z inwestorami, osobami nadzorującymi, firmami – mogą wspierać zrównoważone inwestycje i zwiększać przejrzystość działań korporacyjnych.

                  IFC– jako członek Banku Światowego, IFC jest największą instytucją skoncentrowaną na prywatnym sektorze w rynkach wschodzących. W 2016 roku długoterminowe inwestycje w rozwijających się państwach osiągnęły 19 miliardów, wykorzystując zebrany kapitał, doświadczenie i wpływy do pomocy prywatnemu sektorowi w położeniu kresu skrajnej biedzie i zwiększenia dobra wspólnego.

                  World Federation of Exchanges (WFE)– organizacja powstała w 1961 roku, skupiająca najbardziej rozwinięte giełdy świata. Od 1994 roku jednym z członków tej organizacji jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. WFE promuje rozwój sprawiedliwego, efektywnego i przejrzystego rynku. Współpracuje z legislaturą na całym świecie w celu wspierania standardów dla giełd i uczestników rynku.

                  Women in ETFs– jest to pierwsza kobieca grupa w ETF. Została założona w styczniu 2014 roku, jest organizacją niedziałającą dla zysku, która skupia ponad 2500 członków i członkiń w głównych centrach finansowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, EMEA i regionie Azji i Pacyfiku w celu rozwoju karier kobiet przez wykorzystanie kolektywnych umiejętności i ambicji.

Organizatorzy polskiej edycji:

Patronat

Partnerzy