“Ring the Bell for Gender Equality” – Key-note speaker Dominika Bettman

6 marca 2019 | Aktualności

Dominika Bettman, Prezeska Zarządu (CEO) spółki Siemens w Polsce, wystąpi w panelu dyskusyjnym pt. “Adoption of Standard of the Ethics Program toward Gender Equality in the Workplace and the Marketplace” podczas konferencji “Ring the Bell for Gender Equality”

Pani Dominika Bettman obecnie jest Prezeską Zarządu (CEO) spółki Siemens w Polsce. Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przekłada czyny nad słowa, jest więc obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest członkinią zarządu Konferencji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, rady nadzorczej Eurobanku i przewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Konferencja “Ring the Bell for Gender Equality” odbędzie się 8 marca 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi ona część międzynarodowej inicjatywy, stworzonej przez United Nations Global Compact, UN Women, the Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation, the World Federation of Exchanges oraz Women in ETFs. W  zeszłym roku konferencja miała miejsce na Giełdach Papierów Wartościowych w 65 krajach zarówno jak i w Polsce. Wydarzenie odbywa się w ramach programu “Standard Etyki w Polsce”, organizowanego od 5 lat przez Global Compact Network Poland we współpracy z partnerami i ekspertami.