Różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć kosztuje światową gospodarkę 160 bilionów dolarów

6 czerwca 2018 | AktualnościTagged , , , ,

Różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć kosztuje światową gospodarkę 160 bilionów dolarów – donosi Bank Światowy. Analiza średnich zarobków w ciągu życia w 141 państwach sugeruje, że brak równej płacy generuje ogromne straty finansowe w skali globalnej.

Źródło: The Guardian

Gdyby równość płci była respektowana, światowa gospodarka zyskałaby 160 bilionów dolarów – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Bank Światowy. Równa płaca, liczba przepracowanych godzin oraz udział w sile roboczej doprowadziłyby do wzrostu światowego PKB na osobę do 23 620 dolarów, a także do zmniejszenia poziomu niedożywienia i śmiertelności wśród dzieci.

Posługując się danymi pozyskanymi z 141 państw, ekonomiści przeanalizowali potencjalne umiejętności, wykształcenie i wartość każdej osoby w miejscu pracy, a następnie porównali zarobki w ciągu życia z szacowanymi stratami gospodarczymi.

Badania pokazują, że poszczególne państwa tracą nawet 14% swojego bogactwa tylko i wyłącznie z powodu nierówności płci.

Patrząc na 141 państw, co stanowi większość wszystkich krajów, możemy stwierdzić, że właściwie wszędzie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Przeliczyliśmy więc ile zysku zostałoby wygenerowane, gdyby kobiety zarabiały tyle samo co mężczyźni, przy tej samej liczbie godzin” ~ autor raportu, Quentin Wodon. 

Chodzi przede wszystkim o to, że każdy zyskałby na wyższych płacach – nie tylko kobiety. Im wyższy standard życia, tym mniejsze ubóstwo. Patrząc globalnie, jeśli kobiety podejmują pracę, zazwyczaj jest to praca w niepełnym wymiarze godzin, z niską pensją lub nawet “na czarno”. Dane z raportu pokazują, że łączny całkowity dochód w ciągu życia kobiet stanowi jedynie 38% całości w skali kraju. Te i inne fakty mogą nieść ze sobą przykre konsekwencje. Dzieci takich osób są bardziej narażone na niedożywienie, śmierć przed osiągnięciem piątego roku życia, czy niepowodzenia w szkole.

Do regionów, które tracą najwięcej na nierówności płci, należą Ameryka Północna i Europa, których całkowite straty sięgają od 40 do 50 bilionów dolarów.

To jest bardzo wyraźne przypomnienie o tym, że światowi liderzy powinni zacząć działać już teraz i to w zdecydowany sposób, by zainwestować w strategię promującą więcej pracy dla kobiet i równość płac. ~ World Bank’s CEO, Kristalina Georgieva.

Artykuł z The Guardian w oryginalnej wersji jest dostępny tutaj. Jednym z wydarzeń organizowanych przez Global Compact Network Poland promujących równość płci było Ring the Bell for Gender Equality.