Rządy debatują nad Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

30 września 2014 | Aktualności

Ponad stu przedstawicieli najwyższych władz państwowych z całego świata obecnych było podczas 69 sesji plenarnej ONZ, podczas której m.in. przedstawiono poglądy i konkretne rekomendacje dla włączenia biznesu do kierowania działaniami na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Wydarzenie, w ramach trwającego procesu konsultacji, było poprzedzone przeprowadzeniem 17 oficjalnych spotkań w różnych zakątkach świata. Dyskutowano na temat najlepszych sposobów zaangażowania się sektora prywatnego we wdrożenie celów rozwojowych, jakie po 2015 roku mają zastąpić Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals – SDGs). Lokalne sieci Global Compact, poprzez uczestniczenie i organizację powyższych spotkań, wykazały silne silnie zaangażowanie w te działania. Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact (UN Global Compact) wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) współorganizuje ogólną serię spotkań, które będą kontynuowane w tym i następnym roku. Spotkania te sponsorowane są przez rząd Hiszpanii i USA, a koordynowanych przez Grupę Rozwojową ONZ (UN Development Group – UNDG).
Dnia 24 września w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku miało miejsce wydarzenie, podczas którego przedstawiciele rządów i społeczeństwa obywatelskiego otrzymali skonsolidowany Raport dotyczący partnerstwa, przejrzystości i odpowiedzialności, trwałości finansów prywatnych oraz wsparcia rządowej polityki w zakresie angażowania w proces małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyrektor Generalny UNIDO, Li Yong, oraz Dyrektor UN Global Compact, Georg Kell, inaugurowali Raport, będący skonsolidowanym sprawozdaniem z dotychczasowych konsultacji. Urzędnicy wysokiego szczebla z USA i hiszpańskich agencji na rzecz rozwoju, sponsorów konsultacji oraz raportu, w swoich wypowiedziach podkreślali swoje zobowiązanie do zapewnienia przestrzeni dialogu, prowadzącego do bardziej skutecznego realizowania przyszłych celów SDGs.

Ze szczegółami raportu, zatytułowanego „Engaging with the Private Sector in the Post-2015 Agenda”, dotyczącego współpracy z sektorem prywatnym, można zapoznać się poniżej pobierając niniejszy dokument.

[separator top=”20″ style=”none”]

[imageframe style=”bottomshadow” bordercolor=”” bordersize=”0px” stylecolor=”” align=””]REPORT_UNIDOs[/imageframe]

Raport: „Engaging with the Private Sector in the Post-2015 Agenda”