Save the Date: Advancing Gender Equality Through Employer-Supported Childcare (Sesja online 23.01.2019)

18 stycznia 2019 | Aktualności - Wydarzenia

23 stycznia o 15:00 (09:00 New York) zaczyna się online sesja “Advancing Gender Equality Through Employer-Supported Childcare”, która jest organizowana przez UN Global Compact Academy.

Sesja jest dostępna dla wszystkich członków UN Global Compact, którzy, dbając o swojej produktywności i przyciągając oraz zatrzymując najlepsze talenty, dążą do promowania równości płci. Jednym z najważniejszych przekazów sesji jest to, że zapewniony przez pracodawcę program wsparcia opieki nad dziećmi, jest godną i ważną inwestycją, która pozwoli stworzyć korzystne warunki pracy, przyczyniające się do wspierania różnorodności i dające wiele korzyści dla firmy.

Sesja oraz przedstawione materiały pomogą: 

  • zrozumieć wszystkie zalety, które przyniesie inwestycja w zapewniony przez pracodawcę program wsparcia opieki nad dziećmi;
  • określić rodzaj i zakres programu wsparcia opieki nad dziećmi, który firma może zaoferować i który nie tylko najlepiej pasuje dla pracowników, lecz również jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada celom firmy;
  • stosować postanowienia raportu Tackling Childcare, przygotowanego przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC);
  • dowiedzieć się od ekspertów na temat narzędzi i metod, które mogą być podjęte w celu opracowania skutecznej strategii programu wsparcia opieki nad dziećmi;
  • stosować najlepsze praktyk i doświadczenia firm partnerskich przy stworzeniu oraz realizacji polityki i strategii programu wsparcia opieki nad dziećmi.

Speakerzy:

Na temat równouprawnienia płci oraz o dobrych praktykach, stosowanych przez polskie i międzynarodowe firmy porozmawiamy bardziej szczegółowo podczas wydarzenia “Ring the Bell for Gender Equality”, organizowanego przez Global Compact Network Poland i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, które odbędzie się 8 marca.