Save the Date: Forum EUSBSR Tallinn 4-5.06.2018

9 maja 2018 | Aktualności - Wydarzenia

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Tallinie odbędzie się 9. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Głównym tematem tegorocznego Forum będzie region Morza Bałtyckiego po roku 2020 – jak usprawnić wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w kontekście przyszłej polityki spójności. 

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wspólnie z Bałtyckim Forum Rozwoju (Baltic Development Forum), w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i innymi partnerami. Obecne będzie także Global Compact Network Poland, które prowadzi działania w ramach Programu Bałtyk i Żegluga Śródlądowa.

Na zlecenie organizatorów (MSZ Estonii i Bałtyckiego Forum Rozwoju) Spatial Foresight przygotuje raport „Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego po 2020” w kontekście powiązania SUERMB z polityką spójności (raport skoncentruje się na „ochronie morza” – save the sea).

Podczas Forum planowane są trzy sesje plenarne: dot. polityki spójności i SUERMB po 2020 r., rozwoju potencjału cyfrowego regionu i ochrony ekosystemu Bałtyku, a także ponad 20 seminariów. Na uczestników Forum czeka także Networking Village i Speakers’ Corner, gdzie będzie można w szczegółach zapoznać się z działaniami w ramach Strategii UE dla RMB, znaleźć potencjalnych partnerów projektowych, skonsultować z Koordynatorami Obszarów Tematycznych SUERMB. Przewidziano także tzw. Participation Day, którego celem jest aktywizacja/zachęcenie do włączenia się  podmiotów, które jeszcze nie działają w SUERMB. W jego ramach przewidziano trzy tematy: zrównoważona produkcja i konsumpcja, wydajność energetyczna, integracja migrantów.

Z programem wydarzenia można zapoznać się tutaj.

Udział w sesji otwierającej potwierdzili premierzy Estonii, Łotwy i Litwy, oczekiwana jest decyzja ws. udziału premierów Finlandii i Polski. W Forum weźmie także udział m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip oraz Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Corina Crețu.

Gospodarze podziękowali za potwierdzenie udziału wiceministra SZ PL Konrada Szymańskiego oraz wiceministra cyfryzacji PL Karola Okońskiego.

EUSBSR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) jest pierwszą makroregionalną strategią w Europie. Strategia ta została zaakceptowana przez Radę Europejską w 2009 roku w porozumieniu z Komisją Europejską. Podzielona została na trzy główne tematy, które odpowiadają trzem kluczowym wyzwaniom: ochrona morza, połączenie regionów i przyspieszenie rozwoju. Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej w EUSBSR zaangażowane są: Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska. Oprócz tego współpraca nawiązywana jest także z państwami sąsiedzkimi – Rosja, Islandia, Norwegia, Białoruś.