Save the Date: Konferencja “Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji” (03.07.2019, Warszawa)

17 czerwca 2019 | Aktualności - Wydarzenia

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który od 1991 roku osiągnął największego sukcesu w zakresie walki z szarą strefą i przestępczością gospodarczą. Jednak mimo osiągnięć w przeciwdziałaniu szarej strefie, nadal stoi przed nami wyzwanie związane z polepszeniem sytuacji środowiskowej, szczególnie ochrony powietrza. 

Wymienionym powyżej zagadnieniom zostanie poświęcona konferencja “Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji”.

Wydarzenie zostanie otworzone przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka.

Konferencja jest organizowana przez Global Compact Network Poland wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Finansów na mocy Porozumień pomiędzy GCNP a wspomnianymi Ministerstwami (Memorandum of Understanding), mających na celu wyeliminować bariery rozwojowe Polski.

Global Compact Network Poland,  dążąc do realizacji 10 Zasad UN Global Compact, m.in. w obszarze przeciwdziałania korupcji i ochronie środowiska, wspólnie z Partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, realizuje programy Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce i SDG 11 – Zrównoważone Miasta.


Data: 3 lipca 2019 r. | godz. 10:00-12:00

Miejsce: Siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii | Plac Trzech Krzyży 3/5


Podczas konferencji zaprezentujemy dwie nowe publikacje, które powstały przy zaangażowaniu Partnerów, Patronów, ekspertów oraz instytucji:

  • „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce” – analiza sytuacji i propozycja zmian służących poprawie efektywności istniejących regulacji z podziałem na branże najbardziej narażone na oddziaływanie zjawiska szarej strefy;
  • „Gospodarka olejami zużytymi” – propozycja zmian do ustaw w zakresie gospodarowania odpadami, mająca na celu poprawę środowiska naturalnego, w szczególności ochrony powietrza oraz ograniczenie szarej strefy w sektorze.

Zgłoszenia udziału na konferencję oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres mailowy

victoria.iudina@ungc.org.pl

Więcej o wydarzeniu w Agendzie konferencji. 

Partnerzy Główni