Konferencja naukowa “Science: Polish Perspectives”

1 grudnia 2015 | Aktualności

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, w dniach 29-31 października 2015 był gościem konferencji naukowej “Science: Polish Perspectives SPP”, która odbyła się już po raz czwarty w Wielkiej Brytanii.

Prawie 200 młodych naukowców z całej Europy zjechało się do uniwersyteckiego miasteczka Cambridge żeby zaprezentować między sobą wyniki swoich badań naukowych.

Konferencja SPP jest unikalną platformą, pozwalającą na poznanie ogromnego potencjału naukowców polskiego pochodzenia, a także na zaangażowanie się branży biznesowej w świat nauki. Jak podsumowuje Karolina Mirowska, koordynatorka SPP2015, “W Polsce lubi się nas przedstawiać jako naukowych emigrantów. Jednak my chcemy pokazać, że tutaj znajduje się ogromny ogromny naukowy i intelektualny potencjał, który można wykorzystać. Trzeba tylko wiedzieć jak, i temu właśnie służy SPP.”

Podczas konferencji została nawiązana współpraca z młodymi naukowcami,  która w najbliższym czasie będzie rozwijana w ramach programu „Innowacje – Biznes i Nauka 2015 – 2020”.