Wspólnota Demokracji (ang. Community of Democracies) to globalna międzyrządowa koalicja państw, której głównym zadaniem jest promowanie demokratycznych zasad, norm oraz instytucji. Po raz pierwszy jej konferencja została zwołana w 2000 r. z inicjatywy Bronisława Geremka i Madeleine Albright, Sekretarz Stanu USA.

 

14 czerwca br. wzięliśmy udział w spotkaniu „Sektor prywatny a Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które odbyło się przy okazji 30. Spotkania Rady Zarządzającej Wspólnoty. Zaproszeni przedstawiciele biznesu wypowiadali się na temat wkładu, jaki sektor prywatny może wnieść w prace nad osiągnięciem Celów – w szczególności Celu 16. dotyczącego pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji, oraz Celu 17. promującego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreślone zostało, iż pomimo, że to rządy są głównie odpowiedzialne za stworzenie odpowiednich warunków, to współpraca z sektorem prywatnym jest również kluczowa. Relacja z wydarzenia dostępna jest TUTAJ.

W trakcie spotkania Rady przyjęte także zostało przez państwa członkowskie oświadczenie, w którym członkowie Rady apelują do rządów państw o bliższą współpracę z sektorem prywatnym w celu osiągnięcia Celów. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią TUTAJ.