Seminarium eksperckie “Odpowiedzialny i zrównoważony transport jako element strategii rozwoju regionu i kraju”

13 września 2014 | Aktualności

W piątek 12 września w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku odbyło się drugie seminarium eksperckie ONZ organizowane przez United Nations Global Compact Network w Polsce w ramach Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Transportu 2014-2020. Program na Rzecz Odpowiedzialnego Transportu jest realizowany w ramach UN Road Safety Decade.

Seminarium było okazją do analizy i dyskusji nad różnymi wariantami przebudowy systemu transportowego w Polsce, identyfikacji głównych wyzwań jakie stoją przed nami w tym obszarze oraz do wypracowania rozwiązań, które zostaną zaproponowane odpowiednim organom rządowym jako propozycja kierunku rozwoju transportu w Polsce.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele samorządu, w tym Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski, przedstawiciele biznesu m.in. Dorota Raben – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Aneta Jóźwicka – Dyrektor ds. Relacji Korporacyjnych, Diageo Poland, Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Governmental Relations Leader 3M Poland, Dominik Landa – Dyrektor Działu Handlowego, Deepwater Container Terminal, Katarzyna Korowicka – Dyrektor ds. Handlu, Grupa LOTOS Kolej, Bogdan Ślęk –  Government Affairs Lead, Philips Lighting Poland, Jarosław Łukawski – Zastępca Naczelnika Działu Logistyki, PKP Cargo, Monika Pachniak-Radzińska – Dyrektor Rozwoju Biznesu, Schenker, Grażyna Kaczyńska – Environmental Protection Section Manager, Polpharma, Leszek Miazga – Wiceprezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz eksperci naukowi: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Akademia Morska Gdynia.

W ramach pierwszej sesji dyskusyjnej pt. „Transport intermodalny a zrównoważony rozwój pomorza” uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytania takie jak: jak rozwija się transport intermodalny w Polsce, jakie korzyści niesie za sobą prężny rozwój polskich portów morskich i jak zwiększyć przepustowość linii kolejowych, tak istotnych dla rozwoju transportu intermodalnego i zwiększenia wydajności portów Gdyni i Gdańska. Poruszona została także kwestia korzyści  jakie mogą płynąć ze współpracy biznesu, władz miasta oraz ośrodków akademickich w tym zakresie. Zaproszeni eksperci przedstawili swój punkt widzenia na temat obecnego stanu transportu intermodalnego w Polsce oraz zaproponowali innowacyjne rozwiązania, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do prężnego rozwoju regionu jak i kraju.

Podczas sesji drugiej „Odpowiedzialny i zrównoważony transport – bezpieczeństwo i wpływ na jakość życia mieszkańców regionu” Kamil Wyszkowski – Krajowy Przedstawiciel United Nations Global Compact w Polsce poruszył temat wypadków drogowych, gdzie problem nadal stanowi stanowczo za wysoka liczba ofiar. Następnie Pani Aneta Jóźwicka, Dyrektor ds. Relacji Korporacyjnych w Diageo Polska przedstawiła działania CSR firmy Diageo, których celem jest edukacja w zakresie odpowiedzialnego spożycia alkoholu.

W trakcie seminarium omówione zostały strategie zmierzające do poprawy sieci transportowych oraz rozwoju transportu intermodalnego jako zrównoważonego systemu transportu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dyskusja moderowana przez ekspertów UN Global Compact miała na celu stworzenie rekomendacji i wypracowanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu, które przekazane zostaną przedstawicielom rządu oraz organizacji odpowiedzialnych za kwestie usprawnienia transportu w Polsce.