Seminarium „Nowe perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej w Polsce”

6 listopada 2014 | Aktualności

W dniu 5 listopada w murach Politechniki Poznańskiej odbyło się seminarium zatytułowane „Nowe perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej w Polsce”. Seminarium zostało zorganizowane przez United Nations Global Compact we współpracy z Green Cross Poland, Politechniką Poznańską oraz redakcją Pulsu Biznesu.

Wydarzenie to było kolejnym spotkaniem eksperckim w ramach Programu na rzecz Odpowiedzialnego Transportu, który powstał z inicjatywy United Nations Global Compact przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jako element Dekady Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 (United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020). Do najważniejszych celów tego programu zalicza się wypracowanie narzędzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa jazdy, promowania innowacyjnych technologii w transporcie oraz ochrony środowiska naturalnego.

Celem seminarium w Poznaniu było stworzenie rekomendacji i wypracowanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz rozwoju infrastruktury drogowej i energetycznej w naszym kraju. Zorganizowane zostały trzy panele dyskusyjne poświęcone takim zagadnieniom jak: budownictwo drogowe i elektroenergetyczne, bezpieczeństwo jazdy oraz ochrona środowiska w transporcie, infrastrukturze drogowej i energetycznej.

Spotkanie swoją obecnością uświetnił Pan Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, firm i instytucji z branży transportowej oraz technologicznej, m.in. Ewa Patalas (Chief Coordinator Environmental Monitoring & Protection, Autostrada Wielkopolska), Aneta Jóźwicka (Dyrektor ds. Relacji Korporacyjnych, Diageo Polska), Bartłomiej Morzycki (Prezes, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego), Bogdan Ślęk (Government Affairs Lead, Philips Lighting Poland), Piotr Sarnecki (Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego), Adam Sadowski (Dyrektor ds. Zarządzania Kontraktami, Strabag) oraz Andrzej Wierzbicki (Dyrektor ds. Przewozów Bezpośrednich, Schenker). Nad dynamiką dyskusji czuwali moderatorzy: Katarzyna Kapczyńska, redaktor Pulsu Biznesu oraz Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel United Nations Global Compact w Polsce.

Wnioski płynące z przeprowadzonej debaty oraz obszerne podsumowanie wydarzenia ukażą się już 19.11.2014r. (środa) w specjalnym dodatku do Pulsu Biznesu. Równolegle z terminem publikacji dodatku, na stronie www.eco.pb.pl będzie można obejrzeć nagranie z przebiegu dyskusji.