Save the Date: Sektor Prywatny podczas UN Climate Action Summit 2019

14 maja 2019 | Aktualności - Wydarzenia

17 maja 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się seminarium, organizowany przez UN Academy Learning Platform, podczas którego Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ambasador Luis Alfonso De Alba, będzie mówił o możliwościach zaangażowania się  sektora prywatnego w UN Climate Action Summit 2019.

2019 rok jest rokiem wyzwań, kiedy musimy podjąć poważne kroki w drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych CO2. Na dzień dzisiejszy stoi przed nami zadanie, aby do końca 2020 roku ograniczyć ocieplenie globalne do 1.5 stopni Celsjusza, jak to było określone w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku. Z tym celem Sekretarz Generalny ONZ zainicjował Climate Action Summit, podczas którego rządy państw z całego światu będą dzielić się planami, które pomogą zredukować emisję CO2 o 45% do 2020 roku oraz do emisji zerowej do roku 2050.

Osiągnięcie emisji zerowej do 2050 roku nie jest możliwe bez transformacji gospodarek krajowych. Dlatego podczas Szczytu przedstawiciele państw zaprezentują strategie zbudowania gospodarek zeroemisyjnych.

Zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatycznymi staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem w kręgach biznesowych. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga innowacyjnych podejść i rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Biznes ma znaczącą rolę w transformacji niezbędnej do ograniczenia ocieplenia globalnego.

Zespół UN Climate Action Summit zaprasza przedstawicieli świata biznesowego do kooperacji i wspólnego przygotowania się do wydarzenia z UN Global CompactWe Mean Business, Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) i Światowym Forum Ekonomicznym (World Economic Forum).

Spikerzy seminarium:

Rejestracja


Seminarium jest organizowany przez UN Academy Learning Platform we wspólpracy z We Mean Business, Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) i Światowym Forum Ekonomicznym (World Economic Forum).