Seminarium transportowe w Gdańsku

11 września 2014 | Aktualności

Już jutro, w piątek 12 września w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku odbędzie się drugie w tym roku seminarium eksperckie ONZ „Odpowiedzialny i zrównoważony transport jako element strategii rozwoju regionu i kraju”, organizowane przez UN Global Compact w Polsce w ramach Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Transportu.

Seminarium  poświęcone będzie omówieniu takich zagadnień jak wpływ transportu intermodalnego na rozwój Pomorza, rozwój portów morskich Gdańska i Gdyni, przepustowość linii kolejowych Trójmiasta, zagrożenia dla środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, wynikające z nadmiernej eksploatacji dróg oraz odpowiedzialny transport i bezpieczeństwo jazdy.

Seminarium odbędzie się w ramach Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Transportu, który realizowany jest w ramach Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ 2011 – 2020 (United Nations Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020).

Seminarium odbędzie się jako część V Kongresu Mobilności Aktywnej

[separator top=”20″ style=”single”]

Program Seminarium:

[one_fourth last=”no”]12:30 – 13:40[/one_fourth]

[three_fourth last=”yes”]

Rozpoczęcie seminarium, przedstawienie celów i założeń
• Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce
• Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Moderator: Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Governmental Relations Leader 3M Poland Sp. z o.o.

Sesja I. Transport intermodalny a zrównoważony rozwój pomorza.
Wzrost udziału transportu intermodalnego w przewozach towarowych został zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 jako pożądany kierunek zmian. Powyższe założenia znalazły również odzwierciedlenie w jednym z trzech celów szczegółowych Regionalnego Programu Strategicznego „Mobilne Pomorze”. Wśród oczekiwań wobec władz centralnych dokument wymienia aktywizację transportową drogi wodnej Dolnej Wisły. Realizacja tego typu inwestycji ma nastąpić w oparciu o inwestycje prywatne realizowane przy wsparciu środków unijnych. Celem sesji będzie dyskusja nad kierunkami rozwoju transportu intermodalnego w regionie.

Seminarium będzie szansą do zastanowienia się nad kluczowymi pytaniami dla Trójmiasta m.in.: Jaką rolę w rozwoju regionu odgrywają wzrastające obroty portów morskich Gdańska i Gdyni? Jaką przepustowość posiadają linie kolejowe na terenie aglomeracji Trójmiasta? Jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców gęsto zaludnionej aglomeracji niesie nadmierna eksploatacja dróg? Czy transport intermodalny może wywrzeć znaczny wpływ na zrównoważony rozwój regionu?

[/three_fourth]

[one_fourth last=”no”]13:40 – 14:00[/one_fourth]

[three_fourth last=”yes”]Przerwa kawowa[/three_fourth]

[one_fourth last=”no”]14:00 – 15:00[/one_fourth]

[three_fourth last=”yes”]

Sesja II. Odpowiedzialny i zrównoważony transport – bezpieczeństwo i wpływ na jakość życia mieszkańców regionu.
Celem sesji będzie odpowiedź na pytanie jakie wyzwania stoją przed gospodarzami regionu w obszarze odpowiedzialnego i zrównoważonego transportu w kraju i regionie oraz w jaki sposób sektor prywatny, administracja publiczna oraz ośrodki akademickie mogą połączyć siły, by wspólnie dążyć do wspierania bardziej zrównoważonych form transportu.

[/three_fourth]

[one_fourth last=”no”]15:00[/one_fourth]

[three_fourth last=”yes”] Lunch i dyskusje w kuluarach [/three_fourth]