Co się liczy dla inwestorów? – SDGs w sprawozdawczości biznesowej

27 lipca 2018 | AktualnościTagged , , ,

Podczas trzeciej edycji SDG Business Forum, opublikowano dokument In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs, zawierający dziesięć rekomendacji dla firm, chcących zainteresować inwestorów zrównoważonymi biznesowo rozwiązaniami, prowadzącymi do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Raport powstał we współpracy United Nations Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) oraz Principles for Responsible Investment (PRI). Rekomendacje dotyczą sprawozdawczości biznesowej opierającej się na Celach Zrównoważonego Rozwoju i powstałej w celu pozyskania inwestorów potrzebnych do realizacji SDGs.

Jak można przeczytać we wstępie raportu, inwestorzy coraz bardziej interesują się działalnością biznesową opartą na Celach Globalnych. Istnieje wiele pozytywnych efektów inwestycji w działania blisko związane z konkretnymi celami, np.: zapewnienie stabilnych powrotów do pracy po dłuższej przerwie, lepsze reprezentowanie wartości istotnych dla klienta, oferowanie produktów wyróżniających się na rynku.

Wśród wspominanych 10 rekomendacji znajdują się:

  1. Spójność przekazu – komunikaty prezesów firm do inwestorów powinny być zgodne z tymi dotyczącymi Celów Zrównoważonego Rozwoju;

  2. Integracja działów – Wszystkie działy w firmie powinny być zaangażowane w realizację strategii opartej na SDGs, aby zapewnić konsekwencję i dyscyplin;

  3. Fuzja SDGs i kluczowych czynników wpływających na decyzję firmy;

  4. Zarządzanie w sytuacjach krytycznych oparte na spisanych zasadach;

  5. System nagród za spełnianie kryteriów SDGs;

  6. Analiza szans i zagrożeń związanych z implementacją SDGs;

  7. Jakość i równowaga – wypowiedzi dotyczące SDGs w firmie powinny być oparte na faktach i/lub dowodach;

  8. Przewidywalność wynikająca z łańcucha przyczynowo-skutkowego w związku z połączeniem działalności biznesowej z realizacją SDGs;

  9. Ujednolicone informacje dotyczące działalności firmy;

  10. Łatwy dostęp do informacji w prostej formie.

Sprawozdawczość związana ze zrównoważonym rozwojem jest coraz bardziej popularna. W związku z tym należy upewnić się, że spełnia ona wymagania stawiane przez inwestorów. Celem dokumentu było udostępnienie narzędzi czy też wskazanie rekomendacji, które mogą przyczynić się do skuteczniejszego informowania inwestorów o podejmowanych działaniach. Koniec końców pozwoli to prywatnemu sektorowi na dokonanie znaczącej kontrybucji na rzecz realizacji Agendy 2030.