Simona Marinescu – dołącza do Rady Programowej UN Global Compact w Polsce

9 września 2014 | Aktualności

Z dumą pragniemy poinformować, że zaproszenie do grona członków Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przyjęła Dyrektor Globalnego Centrum UNDP w Stambule – Simona Marinescu.

Simona Marinescu jest Dyrektorem Globalnego Centrum UNDP (IICPSD) w Stambule, globalnego centrum zajmującego się współpracą ONZ z biznesem na rzecz rozwoju globalnych rynków oraz zrównoważonego rozwoju społecznego.
W latach 2007-2011 pracowała w obszarze ekonomii w irackich strukturach UNDP jako Dyrektor Programu Rozwoju Sektora Prywatnego. We współpracy z rządem Iraku i jego partnerami społecznymi, inicjowała reformy strukturalne mające na celu odbudowę rynku i integrację społeczną. W latach 2009-2013 prowadziła działania na rzecz transferu wiedzy z Polski do Iraku.

Przed rozpoczęciem współpracy z UNDP, pracowała w Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)  planując pierwszy program wsparcia dla około miliona ubogich gospodarstw domowych i restrukturyzację publicznego systemu emerytalnego. Wcześniej pracowała  jako ekspert Banku Światowego w zakresie ochrony socjalnej w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym m.in. w Iraku, Jordanii, Maroku i Syrii.
W czasie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych w Rumunii, które poprzedziły akces tego kraju do Unii Europejskiej, pełniła funkcję ministerialną Sekretarza Stanu ds. Pracy i Opieki Społecznej. W latach 2000-2004 uzyskała mandat do rumuńskiego Senatu, gdzie przewodniczyła Komitetowi Pracy i Spraw Społecznych, współtworząc szereg ważnych ustaw, w tym m.in. o minimalnym dochodzie gwarantowanym, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nowego kodeksu pracy, a także ustawy o integracji społecznej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji.

W 2005 roku zajęła 10 miejsce wśród 100 kobiet, które odniosły największy sukces w Rumunii w rankingu opublikowanym przez rumuńskie czasopismo „Capital”.
Ukończyła studia MBA w zakresie stosunków międzynarodowych oraz uzyskała tytuł doktora ekonomii na Akademii Ekonomicznej ASE w Bukareszcie. Posiada dyplom Uniwersytetu Harvarda w zakresie przywództwa oraz certyfikat „Modern Labour Administration for Development” cypryjskiej uczelni Mediterranean Institute of Management. Była także redaktorem naczelnym dwóch gazet krajowych specjalizujących się w tematyce rynku pracy i spraw społecznych.