Smog w Polsce

11 lutego 2020 | Aktualności

Problem niskiej jakości powietrza, jest globalny i nasila się od początku epoki przemysłowej, której początek został umownie określony na 1880 rok.

 

Na gruncie prawa międzynarodowego System ONZ rozpoczął walkę ze skażeniem powietrza w 1979 roku ogłaszając Konwencję o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). Polska jest stroną tego dokumentu od maja 1982 roku, co potwierdza, wbrew obiegowym opinią nie jest to temat ani nowy, ani chwilowo modny. Mierzymy się z nim od dziesięcioleci.

Wiemy bardzo dużo na temat przyczyn, skutków i mechanizmów przeciwdziałania niskiej jakości powietrza. System ONZ na bieżąco analizuje to zjawisko i prowadzi badania w celu jak najszybszego ograniczenia przyczyn występowania niskiej jakości powietrza. W szczególności warto zapoznać się z analizami prezentowanymi każdego roku przez WHO (World Health Organization), czy dla Europy przez UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Każdego roku debatujemy na ten temat przy okazji Szczytów Klimatycznych ONZ (COP), czy corocznych spotkać organizowanych na ten temat przez WHO.

Warto pamiętać że skażone powietrze to cichy, ale skuteczny zabójca, przed którym bardzo trudno jest się uchronić. Żeby żyć, musimy oddychać. To czym oddychamy ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza na świecie umiera ponad 7 milionów osób. W Azji południowo-wschodniej ponad 2 miliony, w Afryce milion, a w Europie ponad 500 tysięcy osób rocznie. W Polsce jest to nie mniej niż 45 tysięcy osób. Ponad 91% światowej populacji jest zmuszone oddychać powietrzem nie spełniającym norm WHO. Oznacza to, że na każde 10 osób na świecie 9 oddycha skażonym powietrzem, co skraca długość życia i naraża na poważne choroby. Najgorsza sytuacja panuje w miastach, gdzie 80% populacji jest zagrożona skutkami poważnych przekroczeń norm powietrza.

 

 

Jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku? Najprościej poprzez edukację na każdym jej etapie, zaczynając od edukacji wczesnoszkolnej a kończąc na edukacji wyższej. Kluczowa jest edukacja decydentów o stanie wiedzy na temat przyczyn, skutków i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza. Ze smogiem można walczyć i można go pokonać. Trzeba konsekwencji w działaniu i świadomości istnienia problemu i jego konsekwencji dla życia i zdrowia każdego z nas. Smog jest najbardziej solidarnym zagrożeniem. Bez względu na status społeczny, przekonania polityczne, wyznanie czy płeć wszyscy oddychamy tym samym powietrzem i nie jesteśmy w stanie nie oddychać. Właśnie dlatego tak cenne są publikacje naukowe i analiza danych. To jedna z wielu przyczyn dla której serdecznie polecamy książkę na temat polskiego smogu autorstwa Pana Prof. Piotra Kleczkowskiego „Smog w Polsce – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie”. Jest znakomitym kompendium wiedzy i dzięki niej więcej wiemy i precyzyjniej możemy dobrać narzędzia przeciwdziałające niskiej jakości powietrza w Polsce. To kluczowy front walki o zdrowie współczesnych mieszkańców Polski, ale także przyszłych pokoleń.

Global Compact Network Poland objął patronat medialny nad książką.

 

Kamil Wyszkowski

Representative | President of the Board

Global Compact Network Poland