Śniadanie Rady Programowej UN Global Compact w Polsce

24 października 2014 | Aktualności

24 października 2014 roku odbyło się doroczne spotkanie Rady Programowej UN Global Compact. Podczas śniadania w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego Przedstawiciele Rady Programowej UN Global Compact dyskutowali o wyzwaniach, które stoją przed UN Global Compact w perspektywie nadchodzącego roku. Podsumowaniem dyskusji było symboliczne złożenie podpisów przez Członków Rady Programowej pod deklaracją aktywnego zaangażowania we wdrażanie w przestrzeni publicznej kluczowych celów UN Global Compact.

W skład Rady Programowej UN Global Compact w Polsce wchodzą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach oraz dyrektorzy i prezesi najbardziej zaangażowanych firm działający w jednym z czterech priorytetowych obszarów UN Global Compact: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji. Zadaniem Rady Programowej, jest wsparcie merytoryczne UN Global Compact w Polsce, poprzez tworzenie raportów, analiz i opracowań oraz włączają się w tworzone inicjatywy i programy.

Rada Programowa spotyka się dwa razy w roku celem dyskusji nad kluczowymi celami strategii UN Global Compact w Polsce. Ze względu na to, że jako Inicjatywa Sekretarza Generalnego posiadamy mandat do prowadzenia dialogu międzysektorowego w układzie  biznes – rząd – samorząd oraz pozostali interesariusze, zależy nam na wzmocnieniu głosu polskich liderów biznesu wewnątrz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

Więcej na temat Członków Rady Programowej UN Global Compact w Polsce możne przeczytać w dedykowanej zakładce.