Sport for SDGs – sport na rzecz zrównoważonego rozwoju

28 sierpnia 2017 | AktualnościTagged , ,

Hasłem przewodnim tegorocznej Gali UN Day jest Sport for SDGs – Sport na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W Gali wezmą udział wybitne osobowości ze świata sportu, którzy zarówno w działalności sportowej jak i poza nią są wzorem ciężkiej pracy, dążenia do wyznaczonych celów, szlachetności, wytrwałości i uczciwości. Cechy bez których walka o zrównoważony rozwój nie może się powieść.

Dlaczego Sport for SDGs? 

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest wyjątkową okazją do inspirowania globalnych działań na rzecz rozwoju na całym świecie, w tym także w dziedzinie sportu dla rozwoju i pokoju.

Sport dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jest znakomitą przestrzenią do promowania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2000 r. sport odgrywał niezwykle ważną rolę w realizacji każdego z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju. Obecnie rola sportu i wybitnych sportowców jest podkreślana w licznych rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego, służących realizacji Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

“Sport jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój. Uznajemy rosnący wkład sportu w rozwój i pokój, poprzez propagowanie tolerancji i szacunku oraz rolę jaką odgrywa w obszarze równouprawnienia kobiet, wsparcia młodych , jednostek i społeczności, podobnie jak w kwestii zdrowia, edukacji i społeczeństwa inkluzywnego.”

Paragraf 37 Dokumentu „Przekształcanie naszego świata: Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”

 

Opierając się na dotychczasowym sukcesie programu Sport for Development and Peace, sport nieprzerwanie stanowi niezbędny czynnik rozwoju, wspierający implementację Celów Zrównoważonego Rozwoju. System Organizacji Narodów Zjednoczonych uznaje sport za ważne i skuteczne narzędzie, które może przyczynić się do efektywniejszego wdrażania Agendy 2030 oraz określonych w jej ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Więcej informacji o roli sportu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poniżej.

Sport for sdgs

 

Rola sportu w implementacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju