Posiedzenie Rady Programowej Global Compact w Polsce

27 marca 2015 | Aktualności

 

 

27 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się posiedzenie Rady Programowej Global Compact Network Poland. W specjalnej roli wystąpili członkowie Rady Programowej Global Compact w Polsce prowadzący dyskusje tematyczne: prof. Danuta Hübner, prof. Jerzy Buzek oraz pan Michał Boni. Gospodarzem wydarzenia była członkini Rady i Prezes Zarządu NFOŚiGW, Małgorzata Skucha. Spotkanie moderował Krajowy Przedstawiciel Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski.

Gośćmi specjalnymi ze względu na tematykę spotkania byli między innymi: Ambasador Łotwy Ilgvars Kļava; Trzeci Sekretarz Ambasady Estonii Mihkel Metsa; Radca Ambasady Litwy Saulius Labutis; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody Piotr Otawski; specjalista w Najwyższej Izbie Kontroli Michał Drozdek; Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z WIcemarszałkiem Leszek Ruszczykiem; Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski; Radca Ministra Środowiska, Szef organu naukowo-technicznego Konwencji Klimatycznej Tomasz Chruszczow; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia; Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Robert Kęsa; Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Dąbroski oraz Prezes Zarządu firmy Maersk Polska Sp. z o.o. Ingrid Uppelschoten Snelderwaard.

Posiedzenie Rady Programowej Global Compact Network Poland to wydarzenie wysokiego szczebla, które swoją obecnością zaszczycają wysokiej rangi eksperci, prezesi oraz dyrektorzy firm i organizacji, które aktywnie działają na rzecz jednej z czterech priorytetowych obszarów Global Compact Network Poland, a także przedstawiciele administracji rządowej (w Polsce i w organach Unii Europejskiej) oraz samorządowej, a także z reprezentanci przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych przystąpieniem do programów realizowanych przez Global Compact Poland.

Członkowie Rady Programowej dyskutowali na temat polityki klimatycznej, zarówno na poziomie globalnym, europejskim jak i krajowym. Debatowano także na temat uruchomienia Programu na rzecz Bałtyku, który będzie inaugurowany przez raport “Bałtyk dla wszystkich” oraz Programu na rzecz żeglugi śródlądowej w Polsce i raportu “Wisła”, który przygotowywany będzie w jego ramach. Na posiedzeniu zostało także uroczyście podpisane porozumienie pomiędzy Global Compact Network Poland a Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska dotyczące współpracy nad systemem ekozarządzania i audytu (EMAS).