Spotkanie branżowe w ramach Programu SDG 11 Zrównoważone Miasta w Ministerstwie Energii

9 sierpnia 2017 | AktualnościTagged , , ,

1 sierpnia w Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie branży budowniczej, energetycznej i ciepłowniczej w ramach Programu SDG11 Zrównoważone Miasta.

W spotkaniu udział wzięli Pan Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa a także przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i eksperci. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji Rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. Tematyka spotkania dotyczyła trzech głównych zagadnień: energooszczędne budownictwo, sieci ciepłownicze oraz rozwój nisko bądź zero-emisyjnych technologii grzewczych.

Dyskutowano o skutecznej realizacji działań w zakresie termomodernizacji budynków, optymalizacji i zmniejszania strat ciepła i działaniach wspomagających powszechniejsze stosowanie innowacji i energooszczędnych technologii w budownictwie oraz możliwych narzędziach ich finansowania. W zakresie ciepłownictwa poruszono kwestie nowych sposobów wykorzystania ciepła sieciowego, modernizacji istniejącej już infrastruktury sieciowej i wytwórczej oraz podnoszenia efektywności sieci ciepłowniczych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Uczestnicy spotkania rozmawiali o rozwoju nowych – nisko bądź zero – emisyjnych  rozwiązań grzewczych, w tym instalacjach alternatywnych  dla kotłów i pieców węglowych oraz specjalnych taryfach dla elektrycznych urządzeń grzewczych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem spotkania dostępnym na stronie Ministerstwa Energii. 

Zdjęcia pochodzą z zasobów Global Compact Network Poland oraz Ministerstwa Energii.