Spotkanie branży odpadowej w Ministerstwie Finansów (26.10.2018)

28 października 2018 | Aktualności

26 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się zamknięte spotkanie poświęcone walce z szarą strefą w branży odpadowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Global Compact Network Poland wspólnie z Ministerstwem Finansów w ramach Programu “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”.

Spotkanie, moderatorem którego był Kamil Wyszkowski, Representative | President of the Board, otworzył Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W spotkaniu także uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz eksperci Global Compact Network Poland i przedstawiciel Kancelarii DZP.

Przedstawiciele branży – Rekopol i SUEZ – wraz z przedstawicielami rządowymi mieli okazje przedyskutować wyzwania, z którymi branża odpadowa spotyka się na co dzień oraz możliwości ich rozwiązania.

Spotkanie stanowi część działań prowadzonych w ramach Programu “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. W grudniu tego roku planowane jest opublikowanie zbiorczego raportu podsumowującego działania zwalczające szarą strefę w Polsce, zaś wnioski i spostrzeżenia, które pojawiły się w trakcie spotkania branży odpadowej, także będą w nim uwzględnione.