Nowy raport UN Global Compact “Prawa Człowieka – Podstawa Zrównoważonego Biznesu”

12 grudnia 2018 | Aktualności

Podczas UN Forum on Business and Human Rights, który odbywał się w Genewie w dniach 26-28 listopada 2018 roku, został zaprezentowany raport UN Global Compact pt. „Human Rights: the Foundation of Sustainable Business”. Raport został wydany z okazji świętowania 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W publikacji w części poświęconej zaangażowaniu lokalnemu Global Compact Network Poland przygotowało informację o wydarzeniu CEOs for Ethics, które było organizowane w sierpniu 2018 roku dzięki wsparciu partnerów Programu Standard Etyki w Polsce.

Raport składa się z kilku części:

  • Zaangażowanie sektora biznesowego do wsparcia I poszanowania praw człowieka
  • Zaangażowanie lokalne
  • Działaj
    • Część 1: Implementacja wytycznych ONZ
    • Część 2: Wzmocnienie pozycji społeczeństw i pracowników: dialog socjalny, inkluzja i stworzenie miejsc pracy
  • The Road Ahead

Businesses already have a framework in the form of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and a timetable in the form of the 2030 Agenda for Sustainable Development. There is no more crucial way for businesses to contribute than to ensure respect for human rights throughout their supply chains at every step of their business operations.

Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (during the UN Global Compact Leaders Summit CEO Roundtable on human rights)

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.