Spotkanie Grupy Roboczej działającej w ramach Programu Koalicja Rzeczników Etyki

25 listopada 2015 | Aktualności

9 listopada 2015 r. w siedzibie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma odbyło się spotkanie Grupy Roboczej działającej w ramach Koalicji Rzeczników Etyki, programu powołanego przez Global Compact w Polsce 10 grudnia 2014 r. W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce podsumował prace Koalicji.

Dotychczas odbyło się pięć spotkań Grupy Roboczej, w które jest zaangażowanych 90 osób z kilkudziesięciu firm i instytucji. Zawiązano partnerstwo strategiczne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przeprowadzono badanie dotyczące standardów etycznych, w ramach spotkań odbywają się wystąpienia – cykliczna wymiana wiedzy między uczestnikami.

Ponadto trwają prace nad powołaniem Stowarzyszenia Rzeczników Etyki. Podczas spotkania została przedstawiona nowa wersja statutu Stowarzyszenia, uwzględniająca uwagi zebrane podczas konsultacji z Członkami Grupy Roboczej oraz uwagi prawników. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli szansę zapoznania się z najnowszą roczną publikacją Global Compact w Polsce Yearbook 2015.

W ramach warsztatów wymiany wiedzy miedzy uczestnikami, system zarządzania programem etycznym w swojej firmie przedstawił Pan Leszek Taterka, Menedżer ds. Compliance w Banku Zachodnim WBK S.A.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem Członków Grupy Roboczej. Pan Leszek Tarerka opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz praktyce korporacyjnej przedstawił odpowiedzi na pytania kierowane przez Członków Grupy Roboczej.

Prace nad Raportem “Biznes i prawa człowieka. Koalicja Rzeczników Etyki – nam zależy” dobiegają końca. W Raporcie wypowiadają się wybitni przedstawiciele świata nauki, administracji, biznesu oraz związków zawodowych. Nie zabraknie również tła międzynarodowego kreowanego przez przedstawicieli państw, które wdrożyły Krajowy Plan Działania.

Raport zostanie zainaugurowany 10 grudnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, podczas konferencji wysokiego szczebla pt. Biznes i prawa człowieka „Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”.

Konferencja będzie stanowić kulminację tegorocznych działań Koalicji Rzeczników Etyki, powołanej w ramach programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. W ramach programu zawiązaliśmy strategiczne porozumienie, aby wspólnie wypracować jednolite standardy etyczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji, w oparciu o drugi filar Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.