Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Finansów – Szara Strefa w Branży Spirytusowej

8 lipca 2016 | Aktualności

W dniu 6 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone tematyce szarej strefy w branży spirytusowej. Organizatorem spotkania była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Spotkanie to było pierwszym, organizowanym przez nas, spotkaniem konsultacyjnym skupiającym się na jednej branży. Kolejne spotkania będą dotyczyć branży tytoniowej oraz branży hazardowej. Stanowią one kontynuację naszych działań w ramach Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020”, którego celem jest ograniczanie barier rozwojowych związanych z funkcjonowaniem szarej strefy w Polsce. Efektem naszych dotychczasowych działań jest Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”, zainaugurowany 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów, wraz z Ministrem Finansów – Pawłem Szałamachą.

Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce na tym spotkaniu reprezentował Dyrektor Generalny – Kamil Wyszkowski. Z ramienia Ministerstwa Finansów w spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Wiesław Jasiński oraz Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego – Monika Jurkowska. W spotkaniu udział wzięła również Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Ewa Polkowska, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej – Barbara Sworobowicz, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele branży spirytusowej.

Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił działania Ministerstwa Finansów zmierzające do ograniczenia szarej strefy w branży spirytusowej.

Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego Global Compact w Polsce – Kamil Wyszkowski – przedstawił zgromadzonym efekty dotychczasowej pracy w ramach Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020” oraz zapowiedział nowy raport, skupiający się na wymiarze sprawiedliwości w związku z szarą strefą w Polsce. Następnie działania Najwyższej Izby Kontroli związane z przeciwdziałaniem szarej strefie przedstawiła Ewa Polkowska – wiceprezes NIK. Marek Rozkrut, główny ekonomista EY Polska, przedstawił natomiast wnioski z raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”, dotyczące branży spirytusowej. Następnie Leszek Wiwała – Prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy przedstawił postulaty branży spirytusowej, po czym przekazał głos Karolowi Majewskiemu, właścicielowi Nalewek Staropolskich, który przedstawił problem nieuczciwej konkurencji dla producentów napojów spirytusowych z perspektywy małej firmy rodzinnej. Po tych wystąpieniach zgromadzeni rozpoczęli otwartą dyskusję, podczas której przedstawiciele branży dzielili się swoimi wnioskami i sugestiami dotyczącymi zwalczania szarej strefy na rynku wyrobów spirytusowych.

Materiały do pobrania:

Zdjęcia z wydarzenia: