Spotkanie konsultacyjne „Szara strefa w Polsce: szacunki i metodologia badawcza”

3 marca 2016 | Aktualności

2 marca o godz. 11.00 w siedzibie Business Centre Club odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w ramach Programu Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”.

Tym razem spotkanie dotyczyło metodologii oszacowywania wielkości szarej strefy oraz możliwości ograniczania szarej strefy w każdej z poszczególnych branż zaangażowanych w Program. Czym się różni pasywna i aktywna szara strefa, czy wyłudzenie VAT wchodzi do definicji szarej strefy, jak wysokie są szacunki szarej strefy w Polsce, czyje wyliczenia szarej strefy w Polsce są najbliżej stanu rzeczywistego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedyskutowano m.in. następujące kwestie: czym różni się szara strefa pasywna i od aktywnej, czy wyłudzenie VAT wchodzi do definicji szarej strefy, jak wysokie są szacunki szarej strefy w Polsce, czyje wyliczenia szarej strefy w Polsce są najbliżej stanu rzeczywistego.

Szacunki szarej strefy w Polsce są bardzo zróżnicowane. Oszacowania centralnych urzędów statystycznych są dużo bliższe wynikom EY i znacząco niższe, niż wyniki Schneidera. W 2012 roku szara strefa w Polsce wg Schneidera wynosiła ok. 24% PKB, EY szacowało szarą strefę na poziomie 13,2 %. Według danych EY wartość niezarejestrowanych transakcji gotówkowych – to około 215 mld. zł. w 2014 r., przy czym utracone dochody z tytułu VAT i CIT – ok. 40 mld. zł.

Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Polska przegrywa walkę z szarą strefą i należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych poziomów VAT GAP. Według Komisji Europejskiej jedynie 6 krajów UE miało w 2013 r. wyższy wskaźnik VAT GAP niż Polska, zaś w porównaniu do wskaźnika VAT GAP dla całej UE, w 2013 r Polska miała VAT GAP wyższy o 11,5 pkt. proc. Wśród gospodarek wschodzących (emerging markets), lepszy wynik miały Czechy, Węgry, Bułgaria i Estonia. Dochody państwa z akcyz od 2007 roku znajdują się również w fazie spadkowej i w 2014 roku stanowiły 3,6% PKB.

Materiały do pobrania:

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego „Szara strefa w Polsce: szacunki i metodologia badawcza”:

Zdjęcia z wydarzenia: