Spotkanie medialne z Wiesławem Jasińskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

7 lipca 2016 | Aktualności

1 lipca w siedzibie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce odbyło się spotkanie medialne z Wiesławem Jasińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie to odbyło się w ramach programu “Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020”.

W spotkaniu oprócz Wiesława Jasińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, wziął również udział Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, oraz Zbigniew Liptak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Polska, będący partnerem merytorycznym programu.

Tematem spotkania było zjawisko szarej strefy w Polsce. Minister Wiesław Jasiński przedstawił plany rządu w walce z szarą strefą, a następnie wraz z Kamilem Wyszkowskim i Zbigniewem Liptakiem, odpowiadał na pytania zgromadzonych dziennikarzy.

Zapraszamy do śledzenia informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych z tego wydarzenia!

CmQ9ESIUkAAZsnC

Fot. Karol Tokarczyk