Spotkanie Rady Programowej Global Compact w Polsce

11 grudnia 2015 | Aktualności

10 grudnia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Funkcję moderatora spotkania objął Dyrektor Global Compact w Polsce, Pan Kamil Wyszkowski. Podsumował on działania ukończone w tym roku, szczególnie w ramach Programu Koalicja Rzeczników Etyki oraz zainaugurował raport „Biznes i Prawa Człowieka. Koalicja Rzeczników Etyki – nam zależy”.

W drugiej części spotkania członkowie Rady Programowej dyskutowali na temat etycznego biznesu i rozwiązań stosowanych w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach.

W spotkaniu wzięli udział wysokiej rangi eksperci, prezesi oraz dyrektorzy firm i organizacji, a także przedstawiciele administracji rządowej: prof. dr Franciszek Kubiczek, dziekan Wydziału Ekonomicznego Almamer Szkoła Wyższa, Anna Potocka- Domin, Wiceprezes Business Centre Club, Katarzyna Rudnicka, Prezes VIVENGE, Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property, Henryk Orfinger, Prezes Zarządu Dr Irena Eris, Janusz Reiter, polski dyplomata, prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Prezydent Akademii L. Koźmińskiego, Przemysław Kurczewski, Prezes EmiTel, prof. nadzw. SGH dr hab. Halina Brdulak, wykładowca akademicki w Szkole Głownej Handlowej,   Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej, Janusz Górski, Prezes DB Schenker Logistics, Dominika Kulczyk, Prezes Zarządu Kulczyk Foundation, Michał Drozdek, Główny Specjalista w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli, prof. dr hab. Tomasz Panek, Wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Andreas Gietl, Prezes Zarządu BASF Polska, Zbigniew Gajewski z Konfederacji Lewiatan, Simon Smith, szef rynku w Polsce i w Krajach Bałtyckich w Nestle Polska, oraz dr Zbigniew Pokojski z Grupy Azoty Puławy.

Dyskusja prowadzona była nie tylko na poziomie krajowym ale również globalnym

Dyrektor Kamil Wyszkowski podsumował spotkanie przedstawiając obecnym plany na rok 2016.