Spotkanie Rady Programowej Global Compact

8 kwietnia 2016 | Aktualności

7 kwietnia w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact.

 

Spotkanie Rady Programowej zostało poświęcone dwóm zagadnieniom. Po pierwsze debatowano na temat ograniczenia szarej strefy w Polsce. Druga część spotkania dotyczyła  kwestii Architektów Rozwoju – najważniejszego wydarzenia które zostanie zorganizowane przez Global Compact Poland w 2016 roku.

 

W spotkaniu wzięli udział Minister Finansów Paweł Szałamacha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński oraz nowopowołani Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju: reżyser Krzysztof Zanussi oraz aktor Mateusz Damięcki.

 

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju a Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce

750_8125
Minister Finansów, Pan Paweł Szałamacha, podkreślił, iż najpilniejszą kwestią dla Ministerstwa Finansów jest doprowadzenie do większej ściągalności podatku VAT. Pan Minister poinformował Radę Programową, że Ministerstwo podjęło decyzję by w 2017 roku zrekonstruować administrację podatkową poprzez powołanie skonsolidowanej administracji skarbowej. Nie sprawdził się dotychczasowy podział na sektor celny, podatkowy i skarbowy. Już 1 stycznia 2017 polski podatnik powinien spotkać się z bardziej  kompetentną, życzliwą i skuteczną administracją.

Minister Jerzy Kwieciński, podzielił zdanie Ministra Pawła Szałamachy na temat skonsolidowanej administracji publicznej.  Wspomniał o konieczności wyjścia z „polski resortowej” i skupieniu się na współpracy wszystkich resortów i podmiotów prywatnych.

W swojej wypowiedzi Minister skupił się na omówieniu tych aspektówszarej strefy, które powodują zahamowanie rozwoju kraju i wpływają na obniżenie produktywności i konkurencyjności gospodarki. Minister Jerzy Kwieciński pokrótce przedstawił  założenia Planu Na Rzecz ODPOWIEDZIALNEGO Rozwoju. Minister zaznaczył, iż na kwestie zrównoważonego (odpowiedzialnego) rozwoju ministerstwo patrzy nie tylko w wymiarze środowiskowym, ale również gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Omówiona została również kwestia konieczności podjęcia deregulacji, które powinny ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister omówił założenia inicjatywy „paper less” która ma przyczynić się to do możliwość załatwienia spraw obywateli i sektora biznesu w bardziej przejrzysty sposób i  w ciągu najbliższych paru lat spowodować by ponad połowa obywateli mogła załatwić 80% spraw administracyjnych elektronicznie.

Rada Programowa a przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce

750_8114

Dzięki współpracy Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju, Najwyższą Izbą Kontroli, Ministerstwem Skarbu Państwa, przedstawicielami sektorapaliwowego, spirytusowego, tytoniowego oraz hazardowego oraz licznymi ekspertami z dziedziny finansów i podatków opublikowano Raport Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce.

Członkowie Rady Programowej Global Compact mieli możliwość wymiany najważniejszych uwag odnośnie Raportu i bezpośredniej dyskusji z Ministrami. W debacie udział swój wzięli min. Dyrektor Generalny Diageo Polska – Krzysztof Michalski,  Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą – Paweł Maślakiewicz,  po. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej – Marzenna Guz-Verter, prof. Dr hab. Wojciech Cellary, Prezes Irena Eris, Henryk Orfinger oraz reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi.

Ambasadorowe Zrównoważonego Rozwoju o Nagrodzie Architekci Rozwoju

AmbasadorowieSDG

Ostatnia część spotkania poświęcona była Architektom Rozwoju. Szczegóły odnośnie tej części spotkania zostaną ogłoszone przez nas 15 kwietnia 2016. Wtedy w oficjalny sposób poinformujemy na temat nowopowstałego Programu Global Compact oraz zaprosimy do nominacji Architektów.