Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Rozwoju w ramach programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”

12 lutego 2016 | Aktualności

11 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się drugie z cyklu spotkań w ramach Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. O wysokiej randze spotkania świadczy udział licznych przedstawicieli najważniejszych środowisk gospodarczych i rządowych zaangażowanych w walkę ze zjawiskiem szarej strefy w Polsce sprzyjała ciekawej dyskusji. Instytucje państwowe na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowego Banku Polski.

Podczas wystąpień przedstawicieli branż, które szara strefa dotyka w wyjątkowo dużej skali przedstawione zostały ich aktualne problemy i największe obawy, jak również propozycje konkretnych rozwiązań.

We wnioskach podsumowujących zwracano uwagę na: słabe egzekwowanie prawa, brak koordynacji organów władzy, częste kontrole, przeszkadzające normalnej pracy przedsiębiorcy, niedostateczna analiza poprzedzająca kontrolne. Wyjątkiem od reguły są tu przepisy o odwróconym podatku VAT w sektorze stalowym. Natomiast regulacje w branży tytoniowej i spirytusowej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, gdzie podwyższenie akcyzy spowodowało niemal natychmiastowy spadek sprzedaży legalnych wyrobów i znaczący wzrost szarej strefy w tych branżach.

Agendę spotkania można pobrać tu.

Już dziś zapraszamy na następne spotkanie poświęcone tematyce szarej strefy odbędzie się 2 marca w siedzibie Business Centre Club. Będzie to kolejna okazja do dyskusji i, miejmy nadzieję, początku działań w celu zwalczania zjawiska szarej strefy w Polsce.

Natomiast podczas konferencji 7 kwietnia 2016 r. oficjalnie zaprezentujemy Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”, którego głównym celem będzie wskazanie przyczyn oraz kierunków działania, zmierzających do poprawy sytuacji i ograniczenia zjawiska szarej strefy w Polsce, w szczególności w branżach uznanych za szczególnie narażone na negatywny wpływ szarej strefy.