Standardy etyczne w Polsce: biznes – człowiek – państwo, XXVII Forum Ekonomiczne, 6 września

23 sierpnia 2017 | Aktualności - Wydarzenia

Global Compact Network Poland wraz z kancelarią DZP, Partnerem Głównym Programu “Standard Etyki w Polsce” T-Mobile oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową zaprasza na panel pt. Standardy etyczne w Polsce: biznes – człowiek – państwo, który odbędzie się 6 września podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

KORUPCJA DZP okładka

Panel rozpoczniemy od prezentacji opracowania przygotowanego przez Global Compact Network Poland we współpracy z Partnerem Merytorycznym – Kancelarią DZP oraz Partnerami Programu pt. “Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom – systemowa ochrona sygnalistów w Polsce”.

W części poświeconej wpływowi standardów etyki na biznes będziemy dyskutować o tym jaką rolę pełnią kodeksy branżowe, czy samoregulacja jest potrzebna i jak prawodawca reaguje na samoregulację branżową? Przedstawimy także “Standard Minimum Programu Etycznego” jako przejaw samoregulacji biznesowej w ramach 2 filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

W drugiej części skupimy się na współpracy na polu państwo – biznes, czyli zagadnieniach etyki jako przewagi konkurencyjnej oraz wymogu względem odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Na końcu przyjrzymy się ustawowej ochronie sygnalistów. Czy potrzeba systemowych rozwiązań i jakie powinny być podstawowe założenia regulacji służącej ochronie sygnalistów? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jest potrzebna kompleksowa ustawa regulującą tę materię.

Zaproszenie na panel Krynica 6.09