Stowarzyszenie Rzeczników Etyki – spotkanie założycielskie

24 maja 2019 | Aktualności

Promować zachowania etyczne, budować kulturę etyczną firm w Polsce, rozwijać wiedzę i chronić prawa człowieka w biznesie – takie i wiele innych celów ma przed sobą Stowarzyszenie Rzeczników Etyki.  

Global Compact Network Poland jako inicjator i partner wspierający ma zaszczyt ogłosić, że dziś odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Rzeczników Etyki – pierwszego i jedynego takiego stowarzyszenia w Polsce. Zrzesza ono osoby aktywnie pracujące na rzecz etyki, które pragną dzielić się wiedzą i doświadczeniem, by podnosić kulturę etyczną w firmach i instytucjach, tym samym dbając o poszanowanie praw człowieka w miejscu pracy.

Koncepcja Stowarzyszenia powstała w programie „Standard Etyki w Polsce”, prowadzonym przez GCNP i Partnerów już od pięciu lat. Jego celem jest wdrażanie Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) – zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim liczby firm etycznych.

Koalicja działająca w ramach programu i licząca ok. 200 rzeczników i praktyków, wskazywała potrzebę utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego osoby fizyczne działające w zakresie etyki i profesjonalizacji prac w tym obszarze. Jesteśmy przekonani, że stworzenie przestrzeni do zrzeszania się dla profesjonalistów w dziedzinie etyki w biznesie przyczyni się do ugruntowania wartości etycznych w polskim biznesie.

Będziemy korzystać z faktu utworzenia Stowarzyszenia dla inspiracji innych krajów i biur UN Global Compact, gdzie podobne narzędzia będą przydatne dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Każdy, kto uważa że etyka jest niezbędnym elementem życia społecznego oraz zawodowego i chce pracować na rzecz włączenia zagadnień etycznych do strategii i praktyki działalności Polskich firm i instytucji, może dołączyć do Stowarzyszenia. Członkowie będą mogli dołączać do Stowarzyszenia, zaraz po tym jak zakończy się proces rejestracji.

Lista członków założycieli Stowarzyszenia:

 • Hubert Banasiak
 • Piotr Chmiel
 • Joanna Czechowska
 • Michał Czarnuch
 • Michał Drozdek
 • Radek Kaczorek
 • Łukasz Kolano
 • Marek Kosycarz
 • Agnieszka Krajnik
 • Marek Lussa
 • Artur Negri
 • Justyna Olszewska
 • Mateusz Orzeł
 • Olga Siedlanowska-Chałuda
 • Sławomir Śnieżko
 • Leszek Wieciech